Thông cáo báo chí

Tình hình thực hiện cung ứng điện năm 2011 và kế hoạch cung ứng điện năm 2012

1.  Tình hình thực hiện cung ứng điện năm 2011

Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2011 ước đạt 108,93 tỷ kWh, tăng 8,86% so với cùng kỳ năm 2010. Công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 16.630MW, tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu 6 tháng đầu năm là 52,35 tỷ kWh, tăng 10,31%; 6 tháng cuối năm là 56,56 tỷ kWh, tăng 7,47%.

Cung ứng điện năm 2011 đã được thực hiện tốt, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, góp phần không nhỏ trong tăng trưởng GDP của đất nước, trong thực hiện các mục tiêu về an sinh xã hội của Đảng và Chính phủ năm 2011. Đạt được các kết quả nêu trên là do:

-  Công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân năm 2011 đã được thực hiện quyết liệt và đồng bộ của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị tham gia trong ngành điện.

-  Ngành điện đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả những chủ trương, giải pháp của Chính phủ về cung ứng điện năm 2011. Về vận hành nguồn điện, đã có sự nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), các đơn vị phát điện khác và Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) trong vận hành ổn định, an toàn các nhà máy điện; huy động cao các nguồn điện đắt tiền (chạy dầu FO+DO) trong 6 tháng mùa khô và trong thời gian ngừng, giảm cung cấp khí Nam Côn Sơn, PM3-CAA trong tháng 9, tháng 10 năm 2011. Về vận hành lưới điện, đã có sự nỗ lực của EVN, Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (NPT), A0, các tổng công ty điện lực, công ty điện lực trong vận hành an toàn, ổn định hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc – Nam, hệ thống truyền tải điện 220kV/110 kV vùng, miền và các hệ thống điện phân phối trên phạm vi toàn quốc. Các tổng công ty điện lực, công ty điện lực và Sở Công Thương các tỉnh trên cả nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả. Ý thức tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện ngày càng nâng cao, góp phần giảm bớt áp lực về cung ứng điện trong năm 2011.  

2. Kế hoạch cung ứng điện năm 2012

Để chuẩn bị cho cung ứng điện năm 2012, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN xây dựng kế hoạch cung ứng điện mùa khô và cả năm 2012 để trình Bộ phê duyệt. Trên cơ sở tình hình thực hiện cung ứng điện các tháng cuối năm 2011 và báo cáo tính toán, kiểm tra của Cục Điều tiết điện lực về kế hoạch cung ứng điện năm 2012 của EVN, ngày 23 tháng 12 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 6785/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện và vận hành hệ thống điện năm 2012 các nội dung chính sau:

a) Tổng sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu toàn quốc năm 2012 là 120,795 tỷ kWh, tăng 10,89% so với năm 2011, trong đó mùa khô là 58,157 tỷ kWh và mùa mưa là 62,638 tỷ kWh.

b) Các nguồn thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, nhập khẩu điện đã được huy động phát điện tối đa, các nguồn điện có giá thành cao (chạy dầu FO, DO) cũng được huy động để đáp ứng nhu cầu điện của hệ thống.

c) Cung ứng điện năm 2012 về cơ bản sẽ được đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt của nhân dân tương ứng với chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2012 là 6-6,5% theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII.

3. Các giải pháp thực hiện để đảm bảo cung ứng điện năm 2012

Trong Quyết định số 6785/QĐ-BCT, Bộ Công Thương giao cho các cơ quan, đơn vị chuẩn bị và thực hiện cung ứng điện năm 2012, cụ thể như sau:

a) Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Triển khai thực hiện kế hoạch cung ứng điện tháng, tuần trong năm 2012 trên cơ sở Kế hoạch cung ứng điện và vận hành hệ thống điện năm 2012 được duyệt tại Quyết định số 6785/QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương; chỉ đạo các tổng công ty điện lực xây dựng kế hoạch cung ứng điện tháng, tuần để thực hiện.

- Đảm bảo các tổ máy tuabin khí cụm nhà máy Phú Mỹ, Bà Rịa, Nhơn Trạch, Cà Mau sẵn sàng chuyển đổi sang chạy dầu DO theo nhu cầu phụ tải điện toàn hệ thống trong thời gian sửa chữa hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn và PM3-CAA.

- Huy động hợp lý công suất, điện năng các nguồn điện mua ngoài, các nguồn điện dự phòng của khách hàng để nâng cao cung ứng điện năm 2012.

b) Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Ưu tiên sử dụng khí cho phát điện, trong trường hợp cần thiết có thể giảm sản lượng khí cấp cho các hộ tiêu thụ khác (khí cấp cho nhà máy đạm, hộ thấp áp…) để đáp ứng nhu cầu khí cho phát điện.

- Chuẩn bị phương án chuyển đổi chạy dầu các tổ máy tuabin khí do Tập đoàn đầu tư, quản lý trong thời gian sửa chữa hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn và PM3-CAA.

c) Giao Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Đảm bảo vận hành ổn định các nhà máy điện do Tập đoàn đầu tư, quản lý trong năm 2012.

- Phối hợp với EVN để bố trí hợp lý lịch sửa chữa các nhà máy điện do Tập đoàn đầu tư, quản lý trong năm 2012.

d. Giao Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiết kiệm điện trong phạm vi cả nước, đặc biệt tại miền Nam trong năm 2012.

- Giám sát việc thực hiện cung ứng điện của tổng công ty điện lực và công ty điện lực tại địa phương, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung ứng điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn.

- Phối hợp với các tổng công ty điện lực, công ty điện lực tại địa phương để tổ chức và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện.

Để đảm bảo cung ứng điện năm 2012, đặc biệt trong 6 tháng mùa khô, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo EVN thường xuyên theo dõi, cập nhật các yếu tố liên quan đến nhu cầu điện, nguồn điện và diễn biến thủy văn để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, kinh tế hệ thống điện quốc gia với các biện pháp cụ thể như sau:

- Huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than, nhiệt điện khí từ cuối năm 2011 để tích nước các hồ thủy điện ở mức cao nhất có thể để chuẩn bị cho phát vào các tháng mùa khô năm 2012; điều tiết các hồ thủy điện một cách hợp lý có tính đến nhu cầu tưới tiêu cho nông nghiệp trong các tháng đầu năm 2012.

- Bố trí lịch sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy phát điện, hệ thống truyền tải, phân phối điện phù hợp với nhu cầu tiêu thụ điện của từng tháng, từng tuần trong năm 2012.

- Đẩy nhanh việc đưa vào khai thác các nguồn điện mới, thúc đẩy việc triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài EVN.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo các công ty điện lực địa phương có hình thức thông tin phù hợp tới các khách hang sử dụng điện để tạo sự đồng thuận, chia sẻ và phối hợp thực hiện; đẩy mạnh việc phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả.

                                                                    CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC.

Tác giả: CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC. ; xuất bản: 29/12/2011 10:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét