Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 22/05/2024 | 08:16 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

PC Bình Dương: Huy động sức sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

PC Bình Dương: Huy động sức sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

22/05/2024

Thời gian qua, Công ty Điện lực (PC) Bình Dương đã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) nhằm huy động sức sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD).

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151