Điều hành giá điện theo cơ chế thị trường
Điều hành giá điện theo cơ chế thị trường

Trong thời gian gần đây một số vấn đề liên quan ngành điện như cách tính giá điện, biểu giá điện mới... đang được đông đảo dư luận quan tâm. Trong các diễn đàn, hay trên các phương tiện thông tin đại chúng, đây cũng là những vấn đề được bàn luận sôi...