GS, Viện sĩ Trần Đình Long: “Luật Điện lực đã thay đổi quan niệm độc quyền ngành Điện”
GS, Viện sĩ Trần Đình Long: “Luật Điện lực đã thay đổi quan niệm độc quyền ngành Điện”

Phải mất 8 năm rưỡi Luật Điện lực mới được Quốc hội thông qua kể từ lúc bắt đầu xây dựng. Điều đó cho thấy sự công phu, những cân nhắc kỹ lưỡng của Quốc hội, các cơ quan hữu quan cho một hành lang pháp lý nhằm điều chỉnh hoạt động Điện lực tại Việt...