Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 27/09/2023 | 02:03 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Cục Điều tiết điện lực tham dự Diễn đàn năm 2023 của Ủy ban Điều tiết năng lượng Thái Lan

Cục Điều tiết điện lực tham dự Diễn đàn năm 2023 của Ủy ban Điều tiết năng lượng Thái Lan

07/09/2023

Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023, đại diện Cục Điều tiết điện lực đã tham dự Diễn đàn năm 2023 của Ủy ban Điều tiết năng lượng Thái Lan (Energy Regulatory Commission - ERC 2023) theo lời mời của cơ quan này.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.728
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.786
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.074
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.612
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 2.919
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.015