Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 15/04/2024 | 07:39 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo 2 Luật Điện lực (sửa đổi)

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo 2 Luật Điện lực (sửa đổi)

14/04/2024

Luật Điện lực (sửa đổi) đã được Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2024. Theo kế hoạch, dự thảo Luật sẽ được đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến lần 1 tại kỳ họp Quốc hội tháng 10/2024 và dự kiến sẽ thông qua vào tháng 5/2025.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151