Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/07/2024 | 15:51 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hỏi đáp

Câu hỏi: Xin quý Cục hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động điện lực khi Công ty chúng tôi thay đổi địa điểm đăng ký hoạt động kinh doanh?
Trả lời:
Cục Điều tiết điện lực trả lời câu hỏi của Công ty như sau:
Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BCT ngày 29/5/2015, Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực (GP HĐĐL). Trong đó tại Khoản 14 của Điều 10 quy định đối với lĩnh vực phát điện: Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 của Điều 10, nội dung cụ thể:
1. Văn bản đề nghị cấp GP HĐĐL theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 10/2015/TT-BCT.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
  • 0
  • 0