Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 27/09/2023 | 01:48 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Nâng cao chất lượng lưới điện nông thôn

Nâng cao chất lượng lưới điện nông thôn

26/09/2023

Điện lực Phú Lương (Công ty Điện lực Thái Nguyên - PC Thái Nguyên) hiện đang quản lý 278,14km đường dây trung áp 35kV và 22kV; 434,53km đường dây hạ áp và 26.680 khách hàng (trong đó khách hàng nông thôn chiếm khoảng 83%). Để góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ khách hàng, thời gian qua, Điện lực Phú Lương đã được đầu tư các dự án chống quá tải lưới điện.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.728
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.786
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.074
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.612
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 2.919
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.015