Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 23/02/2024 | 04:21 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

Công trình điện tư nhân muốn giao EVN phải được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Công trình điện tư nhân muốn giao EVN phải được xác lập quyền sở hữu toàn dân

22/02/2024

Bộ trưởng Bộ Công thương hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ là người có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao sang EVN với công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151