Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 23/06/2024 | 11:18 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 .../2024/TT-BCT DT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện thủy điện tích năng 07/08/2024
2 .../2024/TT-BCT DT Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực 01/07/2024
3 .../2024/NĐ-CP Dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn 01/07/2024
4 .../2024/NĐ-CP Dự thảo Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn 01/07/2024
5 .../2024/TT-BCT Dự thảo Thông tư quy định thị trường Bán buôn điện cạnh tranh 30/06/2024
6 .../TTr-BCT DT Tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn 20/06/2024
7 .../2024/TT-BCT DT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện thủy điện tích năng 07/06/2024
8 1260/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng 27/05/2024
9 59/2024/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 25/05/2024
10 56/2024/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 18/05/2024
11 05/2024/TT-TTCP Thông tư quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra 26/04/2024
12 .../2024/TT-BCT DT- Thông tư quy định tính toán giá bán điện bình quân 26/04/2024
  • 0
  • 0