Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án SGRE-EE

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Ứng dụng Lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng” do Chính phủ Đức tài trợ.

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2018, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 519/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Ứng dụng Lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng – SGRE-EE”, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức. Dự án SGRE-EE sẽ được thực hiện trong vòng 4 năm (2018-2022), với tổng mức vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức trị giá 5.000.000 Euro và vốn đối ứng trị giá 297.980 EUR của phía Việt Nam do Bộ Công Thương (Cục ĐTĐL) tự bố trí bằng các nguồn lực hiện có.

 

Nguồn: GIZ

Mục tiêu của Dự án là nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến việc thúc đẩy và hỗ trợ phát triển các dạng nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện và LĐTM tại Việt Nam, qua đó đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu của Chính phủ đề ra trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (PDP), Chiến lược tăng trưởng xanh (GGS) cũng như Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh (GGAP), góp phần đảm bảo cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện gắn liền với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng.

Các kết quả chủ yếu của Dự án bao gồm: (i) Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý và các quy định liên quan để phát triển LĐTM, đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông được áp dụng trong việc quản lý, vận hành các nguồn năng lượng tái tạo, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; (ii) Nâng cao năng lực kỹ thuật và hoạch định của các chuyên gia về LĐTM; và (iii) Tăng cường sự hợp tác và liên kết công nghệ giữa các cơ quan thực hiện Chương trình LĐTM ở Việt Nam và các đối tác của Đức. 

Đối tượng thụ hưởng của Dự án dự kiến bao gồm các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia của Chính phủ, các cơ quan Nghiên cứu và phát triển, cơ quan đào tạo, các bên liên quan thuộc lĩnh vực tư nhân, các chuyên gia kỹ thuật trong ngành viễn thông và năng lượng, cũng như các bên liên quan chủ chốt khác làm việc vì sự phát triển của LĐTM tại Việt Nam.

Thông qua Dự án này, Việt Nam kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác và chuyển giao về công nghệ phát triển lưới điện thông minh, tích hợp phát triển năng lượng tái tạo và thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp của hai quốc gia.

Tác giả: ERAV ; xuất bản: 05/06/2018 02:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét