Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 31/05/2023 | 22:22 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474
Kiểm tra công tác đảm bảo cung cấp điện cao điểm mùa khô năm 2023

Kiểm tra công tác đảm bảo cung cấp điện cao điểm mùa khô năm 2023

25/05/2023

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ngày 23, 24 tháng 5 năm 2023, Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) đã tổ chức Đoàn kiểm tra về công tác đảm bảo cung cấp điện cao điểm mùa khô năm 2023 tại một số đơn vị.

VIDEO

TP Hồ Chí Minh tiết kiệm khoảng 2,4 tỷ đồng tiền điện mỗi ngày

Trung bình mỗi ngày TP.HCM tiết kiệm được gần 1,14 triệu kWh điện, tương đương 2,4 tỷ đồng, sau khi thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.728
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.786
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.074
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.612
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 2.919
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.015

Văn bản pháp luật