Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 18/05/2024 | 16:47 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Lưới điện thông minh

Phấn đấu đến 15/12/2023, các đội truyền tải điện thuộc PTC1 phải thiết lập được 100% đường bay kiểm tra tự động theo từng vị trí cột

07/09/2023
Đó là kết luận và chỉ đạo của ông Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) trong cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai UAV trong quản lý vận hành đường dây (QLVH DZ). Cuộc họp diễn ra ngày 5/9/2023 tại Hà Nội.
Ông Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc PTC1  chủ trì  cuộc họp
Tại cuộc họp các phòng Kỹ thuật, Viễn thông và Công nghệ thông tin; cùng 11 Truyền tải điện trực thuộc (Hội thảo trực tuyến qua Truyền hình) đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện đồng thời đánh giá hiện trạng sử dụng UAV trong QLVH đường dây (ĐZ) của PTC1 như sau:
Về công tác ứng dụng triển khai UAV: Đội Truyền tải điện (TTĐ) Mộc Châu sử dụng qua phần mềm quản lý đường dây tại địa chỉ https://qldd.npt.com.vn/ (bản chính thức); 03 đội ứng dụng toàn diện UAV: Đội TTĐ Hà Nội 3, Việt Trì, Phù Yên sử dụng qua phần mềm quản lý đường dây tại địa chỉ https://qldd.npt.com.vn/ (bản chính thức); 41 đội còn lại ứng dụng UAV sử dụng qua phần mềm quản lý đường dây tại địa chỉ https://demo-qldd.npt.com.vn/ (bản thử nghiệm), ngoài ra cập nhật thủ công qua Nhật ký QLVH bằng UAV. Ứng dụng trong dựng mô hình 3D và thiết lập đường bay tự động đang thử nghiệm tại TTĐ Đông Bắc 1/Đội TTĐ TP. Hạ Long, TTĐ Hòa Bình/Đội TTĐ Mộc Châu, TTĐ Tây Bắc 2/Đội TTĐ Phù Yên.
Kết quả thực hiện: 4 Đội Truyền tải điện (3 Đội ứng dụng toàn diện và 1 đội KHCN đã thiết lập 100% đường bay tự động); 41 Đội TTĐ còn lại triển khai bay thủ công tạo đường bay tự động bằng phần mềm DJI Fly để kiểm tra.
Cũng tại cuộc họp, 11 đơn vị đã tự đánh giá về tình hình thành lập tổ Khoa học công nghệ; số đường bay tự động đã được xác lập/ tổng số quản lý vận hành; đánh giá tình hình trang thiết bị bay; tình hình và kế hoạch đào tạo cho công nhân vận hành bay UAV của đơn vị mình.
Kết luận cuộc họp, Phó Giám đốc Hoàng Xuân Khôi yêu cầu lãnh đạo các Truyền tải điện, chỉ đạo sát sao hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ phấn đấu đến 15/12/2023, các Đội TTĐ phải thiết lập được 100% đường bay tự động theo từng vị trí cột thuộc địa bàn quản lý; các khu vực không có sóng GPS, 3/4G và khu vực cấm bay, khu vực biên giới,… phải đánh dấu và báo cáo cụ thể để Công ty có giải pháp phù hợp; những đơn vị đã thiết lập xong đường bay tự động, chủ động thực hiện triển khai thực hiện quét LIDAR. 
Toàn cảnh Hội nghị
Yêu cầu phòng Kỹ thuật, phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần với Ban Giám đốc; tiếp tục triển khai đào tạo, hướng dẫn thiết lập bay tự động đối với các TTĐ còn gặp vướng mắc trong quá trình triển khai; Phòng VTCNTT xem xét duyệt phương án trang bị máy tính cấu hình phù hợp để ứng dụng trong công tác quản lý vận hành khi áp dụng UAV, phần mềm QLĐZ; các phòng Kế hoạch, Đầu tư và Xây dựng tiếp tục làm việc với nhà cấp hàng để bảo hành UAV theo dự án “Trang bị thiết bị bay UAV các đơn vị trực thuộc PTC1” và gia hạn giấy phép bay, hướng dẫn các TTĐ xử lý các UAV hư hỏng trong trường hợp không được bảo hành; xem xét bố trí nguồn vốn để sửa chữa UAV trong trường hợp có hư hỏng khi hết thời hạn bảo hành./.
Theo NPT 

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151