Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 24/07/2024 | 21:23 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Lưới điện thông minh

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm theo lời Bác

19/05/2024
Luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ đến thăm ngành Điện cách đây gần 70 năm là 'Phải đoàn kết để thi đua… Thi đua nhằm tăng năng suất lao động…'. Trong những năm qua, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn đoàn kết thi đua để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vận hành và đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải, qua đó góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định
Thực hiện lời căn dặn của Bác năm xưa và thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong suốt quá trình phát triển, tinh thần đoàn kết đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của EVNNPT. Nhiều năm qua, tinh thần đoàn kết song hành cùng với phong trào thi đua luôn được EVNNPT gìn giữ, phát huy và trở thành truyền thống tốt đẹp, là sợi dây gắn kết các thành viên giúp EVNNPT tạo dựng một tập thể vững mạnh, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, EVN giao phó.
Trong những năm qua EVNNPT xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh. Nguồn ảnh: EVN
Hệ thống truyền tải điện 500kV giữ vai trò “xương sống” trong hệ thống điện toàn quốc với 3 mạch đường dây 500kV Bắc - Nam, đã có các mạch vòng 500kV ở cả khu vực miền Bắc và miền Nam, đã kết nối lưới truyền tải điện khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ ở cấp điện áp 500kV. Hệ thống truyền tải điện 220kV giữ vai trò “xương sống” trong hệ thống điện của các khu vực, tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Đến nay, về quy mô hệ thống truyền tải điện 220-500kV của Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á và nằm trong 10 nước đứng đầu châu Á.
Năm 2024, xác định việc đảm bảo cung ứng đảm bảo đủ điện có ý nghĩa rất quan trọng nên ngay từ đầu năm Đảng ủy EVNNPT đã ban hành Nghị quyết số 181-NQ/ĐU, ngày 12/01/2024 về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 với mục tiêu đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trên các mặt hoạt động của EVNNPT nhằm góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.
Sau đó Đảng ủy EVNNPT đã ban hành Chương trình hành động số 33-CTr/ĐU (ngày 7/3/2024) thực hiện Nghị quyết số 239-NQ/ĐU, ngày 07/02/2024 của Đảng ủy Tập đoàn về đảm bảo cung cấp điện năm 2024.
Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra và nghe báo cáo công tác vận hành tại TBA 500kV Vũng Áng trước mùa nắng nóng năm 2024
Để thực hiện mục tiêu chính trị xuyên suốt này, Tổng công ty và các đơn vị tập trung mọi nguồn lực trong công tác quản lý vận hành nhằm đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, ổn định đặc biệt là trong thời điểm mùa nắng nóng. Đặt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện làm mục tiêu ưu tiên hàng đầu, cao nhất, quan trọng nhất. Tất cả các công việc có liên quan hoặc hỗ trợ cho hoạt động đảm bảo cung ứng điện được lãnh đạo các đơn vị ưu tiên chỉ đạo và triển khai thực hiện, giải quyết ngay.
Các đơn vị bám sát tình hình vận hành, tăng tần suất kiểm tra thiết bị TBA và đường dây, tăng cường ứng trực, kiểm tra hành lang các tuyến đường dây, nhất là đối với các đường dây, máy biến áp mang tải cao trong các chế độ vận hành cực đoan để phát hiện và xử lý kịp thời bất thường, nguy cơ sự cố, đặc biệt là trên lưới điện 500kV, lưới truyền tải Trung - Bắc, lưới điện đấu nối nguồn và mua điện nước ngoài.
Chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý sự cố, chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương án điều chuyển thiết bị khi cần. Sẵn sàng huy động và tập trung cao độ nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất. Giám sát chặt chẽ các đơn vị công tác trong quá trình công tác trên đường dây và trong TBA. Tuyệt đối đảm bảo an toàn, không để xảy ra các sai sót trong quá trình thao tác, thí nghiệm, sửa chữa thiết bị TBA và đường dây truyền tải.
Lãnh đạo EVN, EVNNPT thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3
EVNNPT cũng đã hoàn thành rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị không đảm bảo vận hành trên lưới điện truyền tải, đặc biệt là lưới điện liên kết Trung - Bắc để đảm bảo vận hành khi nâng giới hạn truyền tải Trung - Bắc trong mùa khô năm 2024. Cùng với đó, EVNNPT luôn xác định ứng dụng khoa học công nghệ là chìa khóa cho việc phát triển bền vững và là công cụ then chốt giúp tăng năng suất lao động, công tác ứng dụng khoa học công nghệ luôn được Tổng công ty hết sức quan tâm và coi trọng. EVNNPT đã xây dựng và đang triển khai thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Trong đó, chủ trương là xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại, thông minh; làm chủ công nghệ hiện đại, ứng dụng CNTT, sử dụng các ứng dụng mới nhất trong lĩnh vực truyền tải điện để nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải.
Nỗ lực đưa Dự án đường dây 500kV mạch 3 về đích
Xác định rõ việc đầu tư xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt là thực hiện Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án này phải hoàn thành trong tháng 6/2024.
Để đảm bảo tiến độ dự án, Đảng ủy EVNNPT yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN, Nghị quyết số 31-NQ/ĐU của Đảng ủy EVNNPT về nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, Nghị quyết số 144-NQ/ĐU của Đảng ủy EVNNPT với quyết tâm, nỗ lực cao nhất nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và khối lượng, chú trọng các dự án trọng điểm, cấp bách, đặc biệt là các dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An)
Đến nay, dự án đã hoàn thành 1.137/1.177 vị trí móng, đã hoàn thành và đang dựng 569/1.177 cột, đã hoàn thành kéo dây 7 khoảng néo, đang kéo dây 12 khoảng néo, dự án đang quyết tâm về đích vào tháng 6/2024.
Để có thành tích trên, thời gian qua, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể được phát huy để tạo thành sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, bám sát tiến độ Dự án, kiểm tra, giám sát công trường thi công để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
EVNNPT cũng đã chỉ đạo các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát bố trí đủ nguồn lực, đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công tác thiết kế, thẩm tra, thẩm định đảm bảo chất lượng, tiến độ và đồng bộ các bước. Các nhà thầu cử lãnh đạo chuyên trách để chỉ đạo tổng thể, chuyên trách về Dự án, bố trí văn phòng đại diện tại Hà Nội để làm việc, trao đổi, giải trình và thực hiện công tác thiết kế được nhanh chóng, thuận tiện.
Tăng cường công tác quản lý về chất lượng thiết kế thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, của các ban quản lý dự án. Chỉ đạo tư vấn kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng, tiến độ và sự đồng bộ các bước thiết kế. EVNNPT chủ động, tích cực thực hiện công tác thu xếp đủ vốn cho các dự án, làm việc với các ngân hàng để đảm bảo giải ngân vốn vay kịp thời, đúng tiến độ; bố trí đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án.
Quá trình triển khai Dự án đường dây 500kV mạch 3, EVNNPT luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ của chính quyền địa phương và sự chỉ đạo của EVN. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo EVN, EVNNPT tặng quà đơn vị thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3
Bám sát các bộ, ngành và chính quyền địa phương hoàn thành công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, tác động vào rừng mở đường phục vụ thi công, đẩy nhanh tiến độ các Dự án. Bám sát chính quyền địa phương các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên để phối hợp đẩy nhanh công tác BTGPMB, sớm hoàn thành bàn giao hành lang trên toàn tuyến phục vụ kéo dây đảm bảo tiến độ của Dự án.
Lập tổng tiến độ, tiến độ chi tiết cho từng hạng mục để tổ chức quản lý, điều hành khoa học, đồng bộ, dự báo các điểm nút thắt để điều hành, tháo gỡ kịp thời. Áp dụng chương trình phần mềm quản lý chất lượng ĐTXD để kiểm soát tốt chất lượng, tiến độ. Tăng cường quản lý hợp đồng với các nhà thầu, yêu cầu nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án. Chỉ đạo các nhà thầu xây lắp huy động tối đa nhân lực, vật lực, “sẵn sàng” thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm việc xuyên lễ”… nhằm đảm bảo tiến độ các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ động, sẵn sàng ứng phó với những tác động bất thường từ bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thi công như thời tiết, thiên tai, môi trường, dịch bệnh... Giám sát sự tuân thủ trong công tác đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thi công theo đúng quy định. Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về pháp lý. Chính vì vậy, đến nay tiến độ của dự án đang rất khả quan để tiến dần về đích.
Luôn ghi nhớ và thực hiện những lời căn dặn của Bác, tập thể lãnh đạo và CBCNV và người lao động EVNNPT sẽ luôn cố gắng, đoàn kết, quyết tâm, vươn lên, phát triển một cách bền vững, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý vận hành với công nghệ hiện đại để đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện.
EVNNPT đang quản lý vận hành khoảng 30.000 km đường 500kV và 220kV; quản lý vận hành 187 TBA 500kV và 220kV với tổng dung lượng máy biến áp trên 120.000 MVA.
Hệ thống truyền tải điện quốc gia đã vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và kết nối với lưới truyền tải điện của các nước trong khu vực với công nghệ ngày càng hiện đại như đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp, cáp ngầm 220kV, trạm GIS 220kV, trạm biến áp không người trực, hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính, thiết bị định vị sự cố, giám sát dầu online, hệ thống SCADA,…
Theo Petrotimes  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151