Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/07/2024 | 22:10 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Thông tin báo chí

Nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi

26/04/2024
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi.
Thực hiện nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các tập đoàn, doanh nghiệp rà soát, xây dựng Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 05 tháng 02 năm 2024 và Thông báo số 117/TB-VPCP ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng Chính Phủ, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và dự thảo: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội.
Thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi
Để có đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ Công Thương đề nghị Quý cơ quan:
Nghiên cứu, có ý kiến góp ý và bổ sung nội dung cụ thể đối với dự thảo Đề án, Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, rà soát văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Quý cơ quan quản lý để bổ sung những vướng mắc, bất cập (nếu có) liên quan tới phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam; đề xuất nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung tại Luật, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
Đề nghị Bộ Tư pháp rà soát, xem xét căn cứ pháp lý, thẩm quyền quyết định đối với các cơ chế, chính sách trong Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội do Bộ Công Thương dự thảo.
Về việc xây dựng Đề án về thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã nhận được Thông báo số 42/TB-VPCP và đã khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi (kèm theo) theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Đồng thời, Bộ Công Thương đã có Công văn số 1775/BCT-DL ngày 21 tháng 3 năm 2024 gửi các bộ, cơ quan đề nghị cử cán bộ tham gia Tổ công tác liên ngành và nêu ý kiến góp ý về điện gió ngoài khơi.
Tuy nhiên, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực rất mới tại Việt Nam, hiện chưa có kinh nghiệm trong đầu tư, có liên quan đến an ninh, chủ quyền biển đảo và do vướng mắc của pháp luật về điện gió ngoài khơi có nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của nhiều bộ, cơ quan nên chưa thể đánh giá đầy đủ các vướng mắc. bất cập mà sẽ được Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện sau khi nhận được ý kiến của Thường trực Chính phủ và ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan.
Do vậy, Bộ Công Thương cho rằng, Đề án cần dược nghiên cứu khoa học, kỹ lưỡng, thận trọng và cần đầu tư cả về thời gian, chất lượng cho công tác nghiên cứu. Thông thường, việc xây dựng đề án như trên sẽ do đơn vị tư vấn có năng lực tiến hành thực hiện (như Đề án Quy hoạch điện VIII).
Về việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết: Trường hợp trong năm 2024 Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi, thì đến năm 2030 dự án thí điểm cũng rất khó khả thi để đi vào vận hành (do theo nhận định của nhiều chuyên gia thì thời gian thực hiện dự án điện gió ngoài khơi cần từ 6 đến 8 năm kể từ khi bắt đầu khảo sát). Đồng thời, việc đạt được 6.000 MW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII là rất khó khả thi. Như vậy, cần làm rõ mục tiêu của việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội.
Ngoài ra, Bộ Công Thương thấy, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội cần được thực hiện theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật và cần thời gian để thực hiện việc tổng kết, lấy ý kiến bộ, ngành; cần được thẩm định, trình Chính phủ cho ý kiến. Do vậy, việc trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 năm 2024 theo Bộ Công Thương là không khả thi và không phù hợp với quy định của pháp luật.
Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, cơ quan phối hợp, có ý kiến bằng văn bản và gửi về Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 4 năm 2024.
Xem văn bản tại đây!
Theo Báo Công Thương.

Cùng chuyên mục

PC Quảng Ngãi và hành trình “đi trước, mở đường” xây dựng quê hương

13/07/2024

Thành tựu kinh tế - xã hội sau 35 tái lập tỉnh của Quảng Ngãi có sự đóng góp lớn của Công ty Điện lực (PC) Quảng Ngãi. Với vai trò cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, ngành Điện thực sự đã “đi trước, mở đường” cho chiến lược xây dựng, kiến thiết quê hương.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151