Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 15/06/2024 | 07:35 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Bộ Công Thương triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội: Bảo đảm cung ứng đủ điện cho quốc gia

24/04/2024
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giáp phát triển kinh tế - xã hội.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa qua đã ký ban hành kế hoạch tổ chức số 2594/BCT-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Đảm bảo an ninh năng lượng là một trong những nhiệm vụ cấp bách của ngành Công Thương Việt Nam.
Theo đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 44/NQ - CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
Các đơn vị thuộc Bộ quán triệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 5/1/ 2024, các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ, các Chỉ thị, Công điện và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;
Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, việc điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn, các quốc gia liên quan, các đối tác, nhất là chính sách về tiền tệ, tài khóa, thương mại, đầu tư...; phân tích, dự báo để kịp thời có phương án điều hành, phản ứng chính sách phù hợp, hiệu quả.
Khẩn trương ban hành và triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt; Khôi phục và phát huy đà tăng trưởng ngành công nghiệp tại các địa phương và vùng kinh tế trọng điểm.
Khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu, tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn quy định; đồng thời chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, báo cáo.
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Công nghiệp, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Dầu khí và Than khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn, khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái, phát triển điện khí, điện gió, điện sinh khối và điện sản xuất từ rác thải theo đúng kết luận của Thường trực Chính phủ tại các Thông báo số 112/TB-VPCP ngày 22/3/2024 và 129/TB- VPCP ngày 29/3/2024 của Văn phòng Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 5/2/2024; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, quy định của Nhà nước về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, bảo đảm vững chắc cung ứng đủ điện cho quốc gia và các vùng, miền theo dự báo nhu cầu điện hàng năm; chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện danh mục các dự án nguồn điện theo yêu cầu của Kế hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét, phê duyệt trước ngày 30/4/2024, trong đó ưu tiên phát triển các dự án điện sinh khối, điện sản xuất từ rác;
Chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, năng lượng và hàng hóa thiết yếu khác để kịp thời có phương án quản lý, điều tiết sản xuất hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường. Chủ động có các biện pháp từ sớm, từ xa theo thẩm quyền và quy định để đảm bảo cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương phân bổ 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, báo cáo phương án phân bổ, gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo quy định trong tháng 5 năm 2024; Rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Không báo cáo cấp có thẩm quyền cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương của bộ, cơ quan trung ương và địa phương tương ứng với số vốn không giải ngân hết kế hoạch năm 2023, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, bị hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Được phép bố trí lại kế hoạch vốn ngân sách trung ương các năm 2024, 2025 tương ứng với số vốn không giải ngân hết năm 2023, bị hủy dự toán cho các nhiệm vụ, dự án bảo đảm bố trí đủ vốn, hoàn thành đúng tiến độ, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; Có giải pháp để thực hiện nghiêm việc giải ngân vốn đầu tư công, tránh tình trạng phải kéo dài thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn hằng năm hoặc hủy dự toán.
Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.
Theo Petrotimes  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151