Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 24/07/2024 | 22:07 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi)

03/05/2024
Ngày 03 – 04/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) khu vực các tỉnh phía Bắc. Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu đại diện cho các cơ quan Đảng, Quốc hội, bộ ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các Sở Công Thương các tỉnh phía Bắc, đại diện một số hiệp hội, đại diện doanh nghiệp là chủ đầu tư và các đơn vị điện lực, đại diện khách hàng sử dụng điện có quy mô lớn …

Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Trần Việt Hoà chủ trì Hội nghị
Luật Điện lực năm 2004 (được sửa đổi bổ sung một số điều bởi các luật khác có liên quan vào các năm 2012, 2018, 2022 và 2023) đã xây dựng được khuôn khổ pháp lý cho hoạt động điện lực và sử dụng điện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng sử dụng điện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực, đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đến giai đoạn hiện nay, sau gần 20 năm triển khai thi hành và qua các lần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung để kịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động điện lực, đáp ứng mục tiêu triển khai các chính sách của Đảng đối với lĩnh vực năng lượng nói chung và điện lực nói riêng, đặc biệt là mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng cường phân công, phân cấp, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về điện lực, đồng thời giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Điện lực hiện đang thiếu cơ sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bà Phan Đỗ Thu Ngân – Phó trưởng phòng Pháp chế (Cục Điều tiết điện lực) trình bày khái quát 06 nhóm nội dung chính sách tại Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi)
Triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao, trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật Điện lực, Bộ Công Thương đã đề xuất và được Chính phủ thông qua dự kiến xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) với 06 nhóm nội dung chính sách lớn: 
- Chính sách 1: Quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.
- Chính sách 2: Phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới.
- Chính sách 3: Hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động điện lực và việc cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.
- Chính sách 4: Quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường.
- Chính sách 5: Quản lý, vận hành hệ thống điện, chú trọng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường thực hiện giải pháp quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện.
- Chính sách 6: An toàn sử dụng điện sau công tơ và đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thuỷ điện. 
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, Bộ Công Thương, Trang thông tin điện tử Cục Điều tiết điện lực từ ngày 29/3/2024 để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp trong thời hạn 60 ngày theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương đã có bài trình bày tổng quan về về từng nhóm vấn đề. Trên cơ sở đó, các tổ chức, cá nhân tham dự tiếp tục cho ý kiến, thảo luận về các nội dung liên quan đến chính sách giá điện, hợp đồng, thị trường điện, các quy định cấp phép hoạt động điện lực.
 
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến về nội dung Dự thảo
Theo ông Trần Việt Hoà, các ý kiến tại Hội nghị sẽ được tổng hợp, rà soát, nghiên cứu, trao đổi để chỉnh sửa trong dự thảo. 
Trong tháng 5/2024, Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi đối với Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) sẽ tiếp tục được tổ chức tại khu vực miền Trung (tỉnh Quảng Bình) và niềm Nam (tỉnh Phú Yên) nhằm lắng nghe ý kiến góp ý trực tiếp của các cơ quan, tổ chức (đặc biệt là các đối tượng chịu tác động trực tiếp, các chuyên gia…) để hoàn thiện Dự thảo. 

Cục Điều tiết điện lực  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151