các thành viên tham gia thị trường Điện

STT Tên nhà máy Công suất lắp đặt Loại hình tham gia
1 Quảng Trị 64.00 MW Tham gia trực tiếp
2 SeSan 3 100.00 MW Tham gia gián tiếp
3 SeSan 3A 108.00 MW Tham gia gián tiếp
4 SeSan 4 360.00 MW Tham gia gián tiếp
5 SeSan 4A 63.00 MW Tham gia gián tiếp
6 Sinh khối An Khê 95.00 MW Tham gia gián tiếp
7 Sinh khối KCP Phú Yên 60.00 MW Tham gia gián tiếp
8 Sơn Động 220.00 MW Tham gia trực tiếp
9 Sơn La 2400.00 MW Tham gia gián tiếp
10 Sông Ba Hạ 220.00 MW Tham gia trực tiếp
11 Sông Bạc 42.00 MW Tham gia trực tiếp
12 Sông Bung 4 156.00 MW Tham gia trực tiếp
13 Sông Bung 4A 49.00 MW Tham gia trực tiếp
14 Sông Bung 5 57.00 MW Tham gia trực tiếp
15 Sông Côn 2 63.00 MW Tham gia trực tiếp
  • 0
  • 0