Tin hoạt động điện lực

Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp thay đổi trụ sở mà không thông báo cho cơ quan cấp giấy phép

Quy định trên được đưa tại Thông tư số 25/2013/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và gia hạn của giấy phép hoạt động điện lực ban hành ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương.

Theo khoản 4 Điều 16 của Thông tư này, trường hợp đơn vị hoạt động điện lực không báo cáo trong thời hạn 30 ngày khi thay đổi địa chỉ trụ sở trong giấy phép, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền ra quyết định thu hồi giấy phép và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi về thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực, quy định về kiểm định an toàn đập đối với các nhà máy thuỷ điện và một số nội dung về hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực để phù hợp với thực tế áp dụng và các quy định của pháp luật có liên quan, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trong các lĩnh vực điện lực.

Thông tư số 25/2013/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2013 thay thế cho Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 và Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008.

Các cơ quan, cá nhân có quan tâm có thể xem và tải xuống toàn văn Thông tư số 25/2013/TT-BCT tại mục Văn bản pháp luật trên Trang thông tin điện tử Cục Điều tiết điện lực.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 07/11/2013 09:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét