Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Khóa đào tạo về Kinh nghiệm của Đan Mạch trong Dự báo các nguồn NLTT và Dịch vụ phụ trợ

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch, Cục Điều tiết điện lực (Cục ĐTĐL) đang phối hợp với Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) để triển khai thực hiện Hợp phần 2 - Nâng cao năng lực Tích hợp Năng lượng tái tạo vào Hệ thống điện.

Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2018, Cục ĐTĐL đã phối hợp với DEA và các chuyên gia Energinet của Đan Mạch để tổ chức một Khóa đào tạo nhằm chia sẻ với các đơn vị điện lực trong nước các kinh nghiệm của Đan Mạch trong lĩnh vực Dự báo các nguồn NLTT vào hệ thống điện và Tính toán dịch vụ phụ trợ. Khóa đào tạo có sự tham gia của các đại diện đến từ Cục ĐTĐL, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc, Công ty mua bán điện và Trường Đại học Điện lực.

Thông qua các buổi đào tạo, các vấn đề liên quan đến Dự báo phụ tải, đặc biệt là dự báo các nguồn NLTT vào hệ thống điện đã được chuyên gia Energinet - Ông Lasse Diness Borup chia sẻ. Với kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo tại Đan Mạch, chuyên gia Energinet đã trao đổi kinh nghiệm chi tiết về dự báo điện gió và dự báo điện mặt trời. Bên cạnh đó, các chuyên gia Việt Nam cũng có cơ hội thực hành tính toán mô hình dự báo nguồn điện mặt trời và điện gió, được áp dụng tại thị trường điện Đan Mạch. Chia sẻ kinh nghiệm của chuyên gia Đan Mạch về dự báo nguồn NLTT được các chuyên gia Việt Nam đánh giá cao tính thực tiễn và có khả năng ứng dụng đối với thị trường điện Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh đó, các kinh nghiệm của Đan Mạch đối với tính toán dịch vụ phụ trợ cũng được chia sẻ bởi chuyên gia Energinet là bà Jane Kaad Lykke Gregersen. Bà Jane đã có những chia sẻ kinh nghiệm về vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan đối với dịch vụ phụ trợ trong thị trường điện, vai trò trong việc cân bằng của dịch vụ phụ trợ, thị trường dự phòng, thị trường huy động và điều độ thời gian thực, các cơ chế khuyến khích phát triển dịch vụ phụ trợ, và khả năng ứng dụng kinh nghiệm của Đan Mạch về dịch vụ phụ trợ trong bối cảnh của Việt Nam. Phát triển dịch vụ phụ trợ trong thị trường điện là một lĩnh vực còn mới đối với Việt Nam. Vì vậy, kinh nghiệm của Đan Mạch trong lĩnh vực này là cần thiết đối với các chuyên gia Việt Nam để nâng cao kiến thức, cũng như góp phần hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng các quy trình thực hiện tính toán dịch vụ phụ trợ trong tương lai.

Khóa đào tạo ngắn ngày chia sẻ các kinh nghiệm của chuyên gia Đan Mạch đã được tổ chức thành công và nhận được các phản hồi tích cực từ phía các thành viên tham dự. Kinh nghiệm của Đan Mạch đã giúp các chuyên gia của Việt Nam nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành lĩnh vực chuyên môn và có tính khả thi trong việc ứng dụng vào mô hình thị trường điện Việt Nam trong tương lai.

Tác giả: ; xuất bản: 31/01/2019 09:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét