Tin tức thị trường điện

Ban hành Quyết định phê duyệt Đề cương nội dung đào tạo về Thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Ngày 31/12/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 14576/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề cương nội dung đào tạo về Thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Việc ban hành Quyết định này nhằm mục tiêu hướng dẫn các đơn vị thành viên Thị trường bán buôn điện cạnh tranh xây dựng kế hoạch và tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên đáp ứng các yêu cầu của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Đề cương đào tạo bao gồm các nội dung đào tạo cơ bản, đào tạo nâng cao về thị trường bán buôn điện cạnh tranh cho các đơn vị thành viên của thị trường; và nội dung đào tạo về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho Thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Chương trình đào tạo cơ bản tập trung vào các nội dung tổng quan về thị trường điện cạnh tranh, chính sách phát triển thị trường điện tại Việt Nam, kiến thức cơ bản về vận hành hệ thống điện Việt Nam. Các khóa đào tạo cơ bản nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản, tổng quan và các kỹ năng cơ bản cần thiết cho vận hành trong thị trường điện; chính sách phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam.

Nội dung đào tạo nâng cao sẽ cung cấp kiến thức nâng cao về thị trường điện cạnh tranh, kinh nghiệm quốc tế; trang bị các kỹ năng chuyên sâu cho cán bộ, nhân viên và áp dụng lý thuyết vào thực tế.

Ngoài ra, Đề cương nội dung đào tạo cũng bao gồm việc phổ biến các cơ chế, các trình tự thủ tục vận hành thị trường điện để tuân thủ thực hiện theo đúng quy định. 

Tác giả: Cục ĐTĐL ; xuất bản: 31/12/2015 02:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét