Tên văn bản Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT và Thông tư số 39/2015/TT-BCT
Đơn vị dự thảo Bộ Công Thương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Hệ thống điện Quốc gia
Trích yếu
Tình trạng lấy ý kiến Đang cập nhật
Ghi chú
File văn bản (Download)