Cấp phép

Giấy phép số 129/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty TNHH Đầu tư Long Thành Đắk Lắk 1
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 16/05/2019
Thời hạn giấy phép 16/05/2020
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về