Hội thảo Nâng cao khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện Việt Nam

Hội thảo Nâng cao khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện Việt Nam
Hội thảo Nâng cao khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện Việt Nam

Ngày 21 tháng 10 năm 2020, Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) - Bộ Công Thương đã phối hợp với Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) tổ chức hội thảo về “Nâng cao khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện Việt Nam”, trong khuôn khổ...