Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 24/07/2024 | 08:04 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

ERAVCTED cung cấp khoá đào tạo cho EVN về cơ chế đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

11/11/2022
Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022, ERAVCTED đã phối hợp với Ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn điện lực Việt Nam tổ chức thành công liên tiếp 02 khóa học cho các cán bộ thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
Để ngành năng lượng có thể góp phần đáp ứng cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP 26), Việt Nam đã và đang quyết liệt đưa ra các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi năng lượng, hướng đến xây dựng một nền năng lượng xanh, sạch và bền vững.
Toàn cảnh lớp học “Nghiên cứu các cơ chế phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo của Việt Nam trong giai đoạn mới”
Vì vậy, sau giai đoạn phát triển nhanh và đạt nhiều kết quả tích cực của năng lượng tái tạo (NLTT), mục tiêu chính mà EVN hướng đến 02 Khóa đào tạo này là nâng cao kiến thức tổng thể cho các cán bộ, nhân viên của EVN và các đơn vị trực thuộc về các cơ chế đầu tư, phát triển nguồn điện NLTT tại Việt Nam trong tương lai, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhằm bổ sung kiến thức mới cho các cán bộ EVN khi ứng dụng vào các công việc của mình như phân tích, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý, tư vấn hoạt động đầu tư và cả đề xuất tham mưu có ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước về các cơ chế, chính sách cho NLTT.
Ông Trần Đăng Khoa, Trưởng ban Thị trường điện EVN phát biểu khai giảng khoá học “Nghiên cứu các cơ chế phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong giai đoạn mới”
Tại buổi khai mạc cho 02 Khóa đào tạo, lần lượt Ông Trần Đăng Khoa, Trưởng ban Thị trường điện EVN và Bà Phan Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng Ban TCNS EVN đánh giá cao về nội dung khóa học, theo đó Ông Khoa ghi nhận cách tiếp cận khoa học và logic khi xây dựng các chuyên đề giảng dạy của 02 Khóa học này. Các chuyên đề được xây dựng hoàn toàn mới mẻ, mở rộng, mang tính chuyên ngành nhưng lại hết sức thực tiễn, hiệu quả và thuyết phục. Các chuyên đề đi từ đánh giá thực trạng phát triển NLTT Việt Nam sau đó tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế để tìm ra những vấn đề còn thiếu, và các yêu cầu bổ sung trong cơ chế, chính sách của Việt Nam từ bài học quốc tế để rồi cuối cùng được tìm hiểu, thảo luận về đề xuất về xây dựng cơ chế trên góc nhìn của các Giảng viên đồng thời là những nhà tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và cả góc nhìn học viên của EVN.
Bà Phan Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng Ban TCNS EVN phát biểu khai giảng khoá học “Nghiên cứu cơ chế đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo cho Việt Nam”
Bà Phan Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh, trên tất cả, một đơn vị đứng đầu ngành như EVN, đơn vị luôn giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư, phát triển nguồn và lưới điện, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thì nhiệm vụ thường xuyên cập nhật kiến thức, đi trước đón đầu các kiến thức trong nước cũng như học hỏi kinh nghiệm quốc tế về cơ chế, chính sách cho phát triển nguồn NLTT mới là hết sức cần thiết để có thể chủ động thích ứng với bối cảnh NLTT đang trong giai đoạn phát triển tại Việt Nam; Bà cũng nhấn mạnh đây chính là quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo EVN trong việc xây dựng nguồn nhân lực để kịp thời thích nghi với bối cảnh mới của ngành năng lượng,  ngành điện tại Việt Nam và đóng góp vào thực hiện hóa cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra tại COP 26.
Mặc dù là những Khóa đào tạo khó và những chủ đề hoàn toàn mới, nhưng cả Ông Trần Đăng Khoa và Bà Phan Thị Hồng Hạnh đều tin tưởng vào đội ngũ Giảng viên của ERAVCTED, những người vừa đóng vai trò là giảng viên khóa học nhưng lại chính là những chuyên gia đang trực tiếp nghiên cứu, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển NLTT, phát triển thị trường điện và về các chủ đề khác trong khóa học như cơ chế DPPA, Thông tư số 15/2022/TT-BCT mới được Bộ Công Thương ban hành ngày 03/10/2022 quy định Khung giá phát điện, quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Do vậy, cả Ông Trần Đăng Khoa và Bà Phan Thị Hồng Hạnh đều rất vui mừng và hài lòng đối với 02 Khóa học này.
Phát biểu tại Khóa học, Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc ERAVCTED cho biết “Việc tư vấn cho EVN xây dựng, tổ chức các khóa học này là xuất phát từ thực tế phát triển NLTT tại Việt Nam những năm qua, xu hướng và bối cảnh mới của thế giới cũng như yêu cầu thích ứng linh hoạt và bền vững của ngành năng lượng; đặc biệt khi Việt Nam đã có những định hướng phát triển rõ ràng được nêu tại Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII trong đó đã đặt ra nhiệm vụ “Xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa các nguồn năng lượng hoá thạch”; đây chính là khởi nguồn để ERAVCTED tiếp cận và xây dựng chương trình đào tạo vừa mới và khó như này.
Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc ERAVCTED phát biểu khai giảng khoá học “Nghiên cứu các cơ chế phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo của Việt Nam trong giai đoạn mới”
Ông Nguyễn Quang Minh dẫn chứng, theo số liệu từ EVN, tính đến ngày 31/12/2021, tổng công suất lắp đặt nguồn điện NLTT (gió và mặt trời) đạt 20.644MW; chiếm gần 25%% tổng công suất nguồn điện quốc gia. Từ số liệu này cho thấy, phát triển NLTT ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả to lớn, đồng thời dư địa phát triển NLTT còn rất dồi dào. Điều này đã thôi thúc ERAVCTED xây dựng và cung cấp 02 Khóa đào tạo nêu trên cho cho EVN. Ông Nguyễn Quang Minh thừa nhận rằng, đây là một Chương trình khó, thử thách và không ít áp lực khi xây dựng và giảng dạy cho EVN.
Bà Đỗ Hồng Thanh, Phó Giám đốc ERAVCTED trình bày chuyên đề về Tổng quan về phát triển các dự án NLTT tại Việt Nam
Giảng viên chính của 02 Khóa đào tạo lần này là nhân sự trực tiếp của ERAVCETD gồm Giám đốc và Phó Giám đốc ERAVCTED và các chuyên gia của Phòng Giá điện và Phí, Cục Điều tiết điện lực đảm nhiệm, chủ trì giảng dạy. ERAVCTED tự tin khẳng định về kiến thức và chuyên môn của đội ngũ giảng viên cho khóa học này vì đội ngũ giảng viên đều là những chuyên gia được giao làm đầu mối hoặc tham gia xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển NLTT như Cơ chế DPPA, tham gia xây dựng cơ chế đấu thầu phát triển nguồn điện tại Việt Nam, chủ động nghiên cứu nhiều cơ chế chính sách tại nhiều nước trên thế giới; đặc biệt trực tiếp tham mưu xây dựng Thông tư số 15/2022/TT-BCT ban hành ngày 03/10/2022 quy định Khung giá phát điện, quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp chính là giảng viên của Khóa đào tạo này.
Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc ERAVCTED trình bày chuyên đề về các nghiên cứu về cơ chế đấu thầu phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới
Mỗi khóa học được giảng dạy trong 02 ngày, với các kiến thức trọng tâm gồm: (i) Hiện trạng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam; (ii) Các nghiên cứu về cơ chế đấu thầu phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới; (iiii) Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế triển khai thực hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện (Cơ chế DPPA); (iv) Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư, phát triển và cơ chế đấu thầu điện mặt trời, điện gió; (v) Nghiên cứu, đánh giá về xây dựng quy định đầu thầu lựa chọn dự án điện NLTT tại Việt Nam; (vi) Khung giá phát điện, quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp (Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022); (vii) Kinh nghiệm tham gia thị trường điện của các nguồn điện NLTT. Trong quá trình diễn ra khoá học, Học viên đã đưa ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến hiện trạng phát triển NLTT tại Việt Nam, định hướng phát triển cũng như những thắc mắc về kinh nghiệm triển khai tại các nước trên thế giới như cơ chế đấu thầu, cơ chế mua bán điện trực tiếp, các điều kiện để NLTT tham gia thị trường điện hay là các nguyên tắc, mô hình mua bán điện trực tiếp,…. Ban tổ chức cũng đã tạo nhóm Zalo để trao đổi về chuyên môn và trả lời các câu hỏi của học viên trong quá trình học và kể cả khi khoá học đã kết thúc.
Các học viên trao đổi rất tích cực trong quá trình tham gia Chương trình đào tạo
Khóa học đã cung cấp cho học viên của EVN cái nhìn tổng thể và cụ thể về nhiều khía cạnh phát triển NLTT với sự nhấn mạnh cụ thể vào xây dựng cơ chế chính sách, bài học quốc tế và những thách thức mà các quốc gia phải đối mặt trong việc đạt được mục tiêu phát triển NLTT và các chiến lược để xây dựng phát triển NLTT tại mỗi quốc gia.
Ông Phạm Thành Nam, Phòng Giá và phí, Cục ĐTĐL trình bày chuyên đề Khung giá phát điện, quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.
Chương trình học được chia thành 02 phần rõ ràng: (i) Phần học lý thuyết được giảng dạy trực tiếp bởi đội ngũ Giảng viên của ERAVCTED; (ii) Phần tương tác, hỏi đáp, trao đổi thảo luận giữa học viên và giảng viên nhưng cũng không giới hạn bởi những hoạt động tương tác online qua phần mềm học tập Ahaslide đang được nhiều Chương trình quốc tế áp dụng, giảng dạy. Học viên đánh giá sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, sự linh hoạt với phương pháp giảng dạy mới, tương tác mới, khiến khóa học không còn khoảng cách về không gian, thời gian vì khóa học đã có cách giảng dạy mới, khác hẳn với các khóa học truyền thống. Khóa học nhận được sự tham gia đầy đủ, hào hứng, nhiệt tình của học viên, khiến giảng viên và trợ giảng luôn bị quá thời gian giảng dạy trong suốt thời gian tổ chức khóa học.
Trao phần thưởng cho học viên đạt kết quả cao trong hoạt động tương tác
Sự thành công của khóa học này đánh dấu và một lần nữa khẳng định hướng đi và cách tiếp cận mới phù hợp của ERAVCTED và cũng khẳng định uy tín và chất lượng của các chương trình đào tạo do ERAVCTED cung cấp. ERAVCTED sẽ tiếp tục mạnh dạn mở rộng nội dung và đối tượng đào tạo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác trong ngành điện hoặc những tổ chức tài chính, các công ty Luật, các thành phần kinh tế có liên quan và quan tâm đến ngành điện và các nội dung mới. Trong thời gian tới, nhiều nội dung mở rộng về nghiên cứu, phát triển NLTT sẽ được ra mắt và cung cấp bởi ERAVCTED. 
Cục Điều tiết điện lực

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151