Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 24/07/2024 | 08:01 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Trung tâm nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo (ERAVCTED) và DAIKIN Việt Nam cùng nhau hợp tác thúc đẩy sử dụng các giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

18/08/2022
Ngày 16/8/2022, Trung tâm nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo (ERAVCTED) và DAIKIN Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác để thúc đẩy sử dụng các giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
Tại Báo cáo mới đây nhất ngày 21 tháng 7 năm 2022 về kế hoạch tiết kiệm điện năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 của Bộ Công Thương lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã một lần nữa khẳng định tiết kiệm điện là một trong những giải pháp hữu hiệu, bền vững nhất góp phần đảm bảo an ninh cung ứng điện quốc gia, bảo vệ môi trường và đóng góp cho việc thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính về 0 vào năm 2050 của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu COP26.
Nhiều giải pháp từ chính sách, cơ chế tài chính đến đầu tư, quản lý, vận hành kỹ thuật đã được triển khai thực hiện đem lại nhiều kết quả tích cực; mặc dù vậy, tiềm năng và dư địa để thực hiện tiết kiệm điện tại Việt Nam còn rất lớn, chính vì vậy ngoài việc xây dựng và ban hành các chính sách về tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện thì cần có sự tham gia quan trọng của các nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu về công nghệ, giải pháp; đôi khi chỉ cần một cải tiến nhỏ trong dây chuyền kỹ thuật hay việc nghiên cứu đầu tư mới các giải pháp, công nghệ, máy móc giúp tạo ra phương tiện, trang thiết bị để các khách hàng sử dụng điện thực thi sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả là điều kiện hết sức quan trọng.
Với bối cảnh và yêu cầu hiện nay, trong thời gian vừa qua, ERAVCTED và DAIKIN Việt Nam đã cùng nhau xây dựng Chương trình hợp tác “Thúc đẩy sử dụng các giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”. Trong phạm vi hợp tác ban đầu, hai bên sẽ cùng phối hợp để đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chính sau: (i) Nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện từ đó thay đổi nhận thức trong đầu tư, sử dụng điện thông qua các hoạt động tuyên truyền, đào tạo và sự kiện kết nối; (ii) Thúc đẩy các khách hàng quan tâm, sử dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện như một giải pháp đầu tư bền vững cho tương lai và thân thiện môi trường, đồng thời quảng bá hình ảnh, chất lượng và ứng dụng của các sản phẩm, công nghệ về giải pháp tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm điện tại Việt Nam và tạo động lực để DAIKIN tiếp tục đầu tư, nghiên cứu mở rộng các sản phẩm mới; (iii) Thúc đẩy và tăng cường hợp tác, đồng hành giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai các Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP 3), Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện (DSM).
Đại diện ERAVCTED và DAIKIN Việt Nam cùng ký kết thỏa thuận hợp tác
Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc ERAVCTED và Bà Lý Thị Phương Trang, Chủ tịch HĐQT DAIKIN Việt Nam đã chủ trì và cùng nhau ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về “Thúc đẩy sử dụng các giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” dưới sự tham dự chứng kiến của đại diện Phòng chuyên môn của Cục Điều tiết điện lực, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Ban Kinh doanh-Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cán bộ viên chức ERAVCTED.
Ông Nguyễn Quang Minh cho biết, kể từ khi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Quốc hội thông qua, Chính phủ và Bộ Công Thương rất coi trọng các hoạt động thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, coi đó là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất và bền vững giúp đảm bảo an ninh cung cấp điện, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Điều này đã được Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa tại các Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (Chương trình VNEEP 3) và Quyết định số 279/QD-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2018 phê duyệt Chương trình Quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030 (Chương trình quốc gia DSM), trong đó đã xác định rõ mục tiêu tổng quát của các Chương trình là (i) Góp phần đảm bảo cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng; (ii) Huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế cho thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý Nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (iii) Nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện và toàn xã hội trong việc quản lý nhu cầu năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả, hình thành thói quen sử dụng năng lượng, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội.
Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc ERAVCTED phát biểu tại Lễ ký kết
Là một đơn vị trực thuộc Cục Điều tiết điện lực và được thành lập theo Quyết định số 2050/QĐ-BCT ngày 28 tháng 04 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương với các chức năng, nhiệm vụ chính sau: (i) Quan hệ, hợp tác, liên kết kinh tế với các tổ chức, cá nhân trong hoặc ngoài ngành về lĩnh vực điều tiết điện lực và phát triển thị trường điện lực theo quy định của pháp luật; (ii) Thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, công nghệ và nghiệp vụ trong lĩnh vực điều tiết điện lực, phát triển thị trường điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, quản lý nhu cầu điện và tiết kiệm năng lượng; (iii) Cung cấp các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tổ chức thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt điều tiết điện lực và phát triển thị trường điện lực. Ngoài ra, trong năm 2022, Bộ Công Thương đã giao ERAVCTED xây dựng và quản lý hoạt động của Mạng lưới Tiết kiệm điện Việt Nam (VESN). Vì vậy, Ông Nguyễn Quang Minh cho rằng hợp tác với DAIKIN Việt Nam tại thời điểm này rất phù hợp và có ý nghĩa với ERAVCTED không chỉ là động lực để thúc đẩy các hoạt động sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, Quản lý nhu cầu điện (DSM) mà còn là một cơ hội để ERAVCTED khẳng định chất lượng thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, công nghệ và nghiệp vụ liên quan đến điều tiết điện lực, phát triển thị trường điện lực, quản lý nhu cầu điện và tiết kiệm năng lượng. 
Về phía DAIKIN Việt Nam, Bà Lý Thị Phương Trang đã khẳng định các giải pháp tiết kiệm điện là một mắt xích không thể thiếu để triển khai thành công các chiến lược và chương trình sử dụng năng lượng, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả của mỗi quốc gia. Để đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính về 0 vào năm 2050, cần có sự đồng lòng, chung tay của đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng. Sự kiện ngày hôm nay sẽ là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động và sự kiện để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, vận dụng ứng dụng mới như trí tuệ nhân tạo hoặc là phân tích dữ liệu lớn để đưa vào các sản phẩm dịch vụ,...Hợp tác này DAIKIN Việt Nam sẽ đồng hành cùng ERAVCTED (i) Xây dựng, nghiên cứu các giải pháp về tiết kiệm điện, các nghiên cứu về quản lý nhu cầu điện; (ii) Tham gia giới thiệu các công nghệ tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả mới, thay thế các công nghệ cũ hiệu suất thấp, có ảnh hưởng đến môi trường và biến đổi khí hậu; (iii) Tuyên truyền về lợi ích xã hội, lợi ích kinh tế khi thực hiện tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện qua các giải pháp về đầu tư công nghệ sạch, thông minh, hiệu suất cao; iv) Thay đổi nhận thức và tư duy đầu tư, khuyến khích đầu tư nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện.
Bà Lý Thị Phương Trang, Chủ tịch HĐQT DAIKIN Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết
Biên bản ghi nhớ này sẽ kéo dài đến năm 2025, theo đó hợp tác đặt mục tiêu đạt được nhiều kết quả có ích cho xã hội, cộng đồng, ngành điện Việt Nam khi tận dụng hết vai trò, năng lực chuyên môn của ERAVCTED để khuyến khích, hỗ trợ DAIKIN Việt Nam nghiên cứu, phát triển và đầu tư các sản phẩm tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, thông qua hợp tác này sẽ thúc đẩy các hoạt động về truyền thông, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, các chương trình quản lý nhu cầu điện và các lợi ích khác để tiến đến mục tiêu góp phần hiện thực hóa các tuyên bố của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26 (COP26).
Tại buỗi Lễ ký kết, đại diện các bên tham gia đều bầy tỏ mong muốn quan hệ đối tác lâu dài giữa ERAVCTED và DAIKIN Việt Nam sẽ gặt hái nhiều thành công và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các hoạt động cụ thể trong thời gian tới./.
Cục Điều tiết điện lực

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151