Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 23/07/2024 | 20:36 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

Giá cho điện tái tạo chuyển tiếp bị chê thấp, Bộ Công Thương nói gì?

06/09/2023
Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp rà soát các nội dung về khung giá cho các dự án điện tái tạo chuyển tiếp và kịp thời chỉnh sửa, bổ sung nếu phát hiện có nội dung vướng mắc, bất cập.
Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng đối vấn đề đàm phán giá điện các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Đối với việc xây dựng Thông tư số 15/2022/TT-BCT quy định về phương pháp xác định khung giá phát điện, Bộ Công Thương cho hay đã nhận được 30 văn bản góp ý đối với dự thảo Thông tư. Phần lớn ý kiến thống nhất đối với nội dung dự thảo Thông tư.
Với các nội dung còn có ý kiến khác nhau, Bộ Công Thương đã tiếp thu sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Thông tư trước khi ban hành chính thức.
Bộ Công Thương cũng giải thích về việc xây dựng khung giá phát điện dự án chuyển tiếp tại Quyết định 21/QĐ-BCT (ban hành tháng 01/2023) – vốn bị một số nhà đầu tư cho rằng là “quá thấp”.
Theo quyết định này, nhà máy điện mặt trời mặt đất có mức giá trần là 1.184,90 đồng/kWh; Nhà máy điện mặt trời nổi là 1.508,27 đồng/kWh; Nhà máy điện gió trong đất liền là 1.587,12 đồng/kWh; Nhà mát điện gió trên biển là 1.815,95 đồng/kWh.
Theo cơ quan này, căn cứ quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BCT, Bộ Công Thương đã thẩm định khung giá phát điện các dự án chuyển tiếp do EVN trình.
Trong đó, đối với số liệu về suất đầu tư, Bộ Công Thương đã xem xét mức giảm suất đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió trong giai đoạn 2018-2021 (căn cứ số liệu tại báo cáo của Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế - IRENA).
Cụ thể, suất đầu tư dự án điện mặt trời nối lưới giai đoạn 2018-2021 giảm bình quân 11%/năm, suất đầu tư dự án điện gió trên bờ nối lưới giảm bình quân 6,3%/năm.
Kết quả khung giá phát điện tại Quyết định số 21/QĐ-BCT (ban hành tháng 1/2023) giảm bình quân 7,3%/năm đối với loại hình điện mặt trời mặt đất; 4,2%/năm đối với loại hình điện mặt trời nổi so với giá FIT 2 (ban hành năm 2020).
Giảm bình quân 4,19%/năm đối với loại hình điện gió trong đất liền; 4,3%/năm đối với loại hình điện gió trên biển so với giá FIT 2 (ban hành năm 2018).
“Quá trình thẩm định, Bộ Công Thương đã thực hiện lấy kiến Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và họp Hội đồng tư vấn về kết quả thẩm định khung giá”, Bộ Công Thương cho hay.
Vì thế, Bộ này khẳng định: Việc ban hành Thông tư số 15 là đúng thẩm quyền quy định tại Luật Điện lực, Luật Giá và các nghị định hướng dẫn. Khung giá phát điện cho các dự án chuyển tiếp đã được EVN tính toán và Bộ Công Thương thẩm định, ban hành tại Quyết định số 21/QĐ-BCT là đúng phương pháp tại Thông tư số 15/2022/TT-BCT, có tham khảo số liệu của các tổ chức tư vấn, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.
Dù vậy, Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rà soát các nội dung về khung giá cho các dự án chuyển tiếp và kịp thời chỉnh sửa, bổ sung "nếu phát hiện có nội dung vướng mắc, bất cập".
Theo Bộ Công Thương, tính đến hết ngày 25/8, có 79/85 dự án chuyển tiếp với tổng công suất 4.449,86 MW (chiếm 94%) đã nộp hồ sơ đến EVN.
Còn 6/85 dự án với tổng công suất 284,70 MW (chiếm 6%) chưa gửi hồ sơ đàm phán với EVN mặc dù theo báo cáo EVN đã đôn đốc nhiều lần.
Có 29/85 dự án chuyển tiếp đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, trong đó 20 dự án được cấp giấy phép toàn bộ dự án; 9 dự án được cấp giấy phép một phần dự án. Ngoài ra, 11 dự án đã nộp hồ sơ và đang được Bộ Công Thương rà soát, kiểm tra để cấp giấy phép; 45 dự án chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.
Theo báo cáo của EVN tại văn bản số 3145/EVN-TTĐ ngày 11/6, nhiều dự án chuyển tiếp chưa có văn bản gia hạn/giãn tiến độ thực hiện, đưa vào hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh (quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư) và chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, các yêu cầu khác về đầu tư xây dựng. Các quy định này là những điều kiện để hợp đồng mua bán điện sửa đổi, bổ sung về việc áp dụng giá điện tạm thời giữa EVN và các dự án chuyển tiếp có hiệu lực.
“Vì vậy đến nay, mới có 20/58 dự án chuyển tiếp đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm được công nhận ngày vận hành Thương mại”, Bộ Công Thương phân tích.
Theo Vietnamnet 

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151