Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 18/05/2024 | 17:19 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Lưới điện thông minh

Chuyển đổi số trong quản lý, vận hành lưới điện

13/07/2023
Với mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp số, lấy khách hàng và người sử dụng điện làm trung tâm, trong những năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý vận hành lưới điện.
Công ty Điện lực Yên Bái ứng dụng khoa học, công nghệ vào lĩnh vực quản lý, điều hành hệ thống điện.
Theo đó, PC Yên Bái đã ứng dụng khoa học, công nghệ vào lĩnh vực quản lý, điều hành hệ thống điện nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng. 
Với đặc điểm là tỉnh miền núi có địa hình khó khăn, phức tạp, địa bàn trải dài, dân cư phân bố rải rác nên việc quản lý vận hành lưới điện nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, nâng cao chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đòi hỏi cán bộ, công nhân viên của PC Yên Bái phải thực hiện rất nhiều biện pháp quản lý, đầu tư xây dựng, ứng dụng khoa học công nghệ… để hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát, điều hành hệ thống điện; trong đó, có việc ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ công tác vận hành hệ thống điện đóng vai trò chủ đạo, then chốt trong việc thực hiện chuyển đổi số trong vận hành hệ thống điện.
Với mục tiêu chuyển đổi tất cả các trạm biến áp (TBA) sang mô hình TBA không người trực, PC Yên Bái chủ động triển khai số hóa trong lĩnh vực quản lý vận hành hệ thống điện. Các hoạt động quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện đã được thực hiện trên các hệ thống phần mềm như: hệ thống báo cáo sản xuất, vận hành hệ thống điện, hệ thống quản lý kỹ thuật, hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm trên lưới điện, hệ thống quản lý thông tin mất điện, tổng hợp báo cáo vận hành lưới điện 110kV, hệ thống điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu SCADA/DMS. 
Tại Trung tâm Điều khiển xa Yên Bái, các tính năng cơ bản của hệ thống phần mềm trung tâm SCADA/DMS được khai thác triệt để như: quản lý mô hình thông tin lưới điện bao gồm quản lý tất cả các dữ liệu chính của trung tâm điều khiển, lưu trữ, phân tích và khai thác hệ thống dữ liệu lịch sử phục vụ báo cáo sản xuất vận hành… 
Ngoài ra, Trung tâm Điều khiển xa đã triển khai xây dựng hệ thống lưới điện thông minh (DMS) với các ứng dụng tính toán lưới điện như: các ứng dụng dự báo phụ tải, dự toán tình trạng phân phối, tính toán trào lưu công suất, định vị và cô lập sự cố... 
Việc chuyển đổi các TBA 110kV có người trực thành TBA 110kV không người trực giúp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới và cải tiến quy trình quản lý và vận hành hệ thống điện. Tính đến tháng 6/2023, PC Yên Bái đã chuyển 6/6 TBA 110kV sang chế độ không người trực, vận hành theo chế độ thao tác xa có giám sát tại chỗ. Hệ thống DMS của PC Yên Bái tại Trung tâm Điều khiển xa đã kết nối được 110 thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp về phần mềm Spectrum 5 với 74/75 Reloser và 17/17 LBS… 
Với tỷ lệ thao tác xa thành công đạt trên 95% góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận hành hệ thống, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo vận hành lưới điện an toàn. PC Yên Bái cũng đã triển khai cập nhật thông tin lưới điện đầy đủ, chính xác, kịp thời, vận hành đầy đủ các phân hệ báo cáo và vận hành các Module như: lập, tạo phiếu kiểm tra định kỳ ngày đêm đường dây và TBA; sổ nhật ký vận hành điện tử… Từ việc xây dựng chuẩn cơ sở dữ liệu, người dùng có thể quản lý khoa học các thiết bị trên lưới điện, thông tin vận hành…
Tuy nhiên, quá trình thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành lưới điện, PC Yên Bái cũng gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, công nghệ, cơ sở hạ tầng. Do đó, để nâng cao chất lượng phục vụ cung cấp điện cho khách hàng ngày càng được tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, PC Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh lộ trình số hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, vận hành nhằm phát huy hiệu quả công tác chuyển đổi số theo định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Báo Yên Bái

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151