Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 23/04/2024 | 10:44 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình vận hành hồ chứa đến hiệu quả phát điện của các nhà máy thuỷ điện

22/02/2024
Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông, quy trình vận hành hồ chứa (sau đây gọi chung là quy trình vận hành hồ chứa, viết tắt là QTVHHC) được ban hành để đảm bảo hài hòa lợi ích trong khai thác tài nguyên nước. Các quy trình này đều được định kỳ rà soát nhằm loại bỏ các quy định không còn phù hợp, cập nhật các thay đổi. Trong quá trình lập cũng như rà soát QTVHHC, ảnh hưởngcủa các điều kiện ràng buộc đến hiệu quả phát điện của các nhà máy thủy điện (NMTĐ) chưa được xem xét một cách đầy đủ, chi tiết. Trong nghiên cứu này, phương pháp đánh giá ảnh hưởng của QTVHHC đến hiệu quả vận hành phát điện được đề xuất là so sánh doanh thu phát điện của NMTĐ khi phải tuân theo các điều điện ràng buộc với trạng thái không chịu bất kỳ ràng buộc nào. Kết quả tính toán cho các NMTĐ trong nghiên cứu này chỉ mang tính chất minh họa cho phương pháp tính. Để có kết quả cụ thể cho từng hồ chứa, từng lưu vực cần có những tính toán chi tiết hơn dựa trên phương pháp đánh giá đã được đề xuất ở trên.
Xem nội dung bài viết tại đây.

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151