Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 24/07/2024 | 15:43 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tiết kiệm

26/01/2024
Sở Công thương Gia Lai vừa ban hành Công văn số 112/SCT-QLNL về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Vận hành trạm biến áp 500 kV Pleiku. Ảnh: V.T
Theo đó, Sở Công thương đề nghị các sở, ban, ngành triển khai một số nội dung như thực hiện nghiêm các kế hoạch của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Gia Lai; kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030. Tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị.
UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 965/SCT-QLNL ngày 21-6-2023 và Văn bản số 75/SCT-ATMT ngày 16-1-2024 của Sở Công thương; xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn, hỗ trợ Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch thực hiện kiểm tra, so sánh mức chi tiền sử dụng điện tại các đơn vị có thụ hưởng ngân sách nhà nước ở cấp huyện, cấp xã để đánh giá việc thực hiện tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc thường xuyên kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng đảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại vị trí giao cắt các tuyến đường bộ chính; áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới.
PC Gia Lai tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện. Ảnh: PC Gia Lai
Đối với các đơn vị như Truyền tải Điện Gia Lai, Công ty Điện lực Gia Lai tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn sử dụng điện và giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; tăng cường chế độ trực vận hành để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục; cần thiết tổ chức tái lập trực ca vận hành tại chỗ tại các trạm biến áp vận hành không người trực trong các thời điểm quan trọng.
Đặc biệt, Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; bố trí kế hoạch sửa chữa lưới điện hợp lý; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí, giảm tổn thất điện năng nhằm huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn điện trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phủ tải điện. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Hàng năm tổ chức ký bản cam kết thực hiện chương trình, mức tiết kiệm điện năng với từng khách hàng sản xuất trọng điểm, khách hàng trong các khu công nghiệp…
Theo Báo Gia Lai

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151