Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 17/04/2024 | 13:44 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Thừa Thiên Huế

22/11/2023
Sáng ngày 21/11/2023, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đã hoàn thành đóng điện mang tải thành công máy biến áp T2 công trình "Nâng công suất máy biến áp110kV tại trạm biến áp 220kV Huế" góp phần cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và các khu công nghiệp trong tỉnh.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu trước khi đóng điện.
Dự án “Nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế ” thuộc địa phận phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPTPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án.
Quy mô đầu tư xây dựng bao gồm: Thay thế 02 máy biến áp 110/35/22kV - 40MVA T1 và T2 hiện hữu bằng 02 máy biến áp 110/35/22kV - 63MVA; di dời chống sét van 110kV thuộc lộ tổng MBA T1 và T2 hiện có về vị trí mới gần máy biến áp; Thay thế thiết bị bao gồm tủ lộ tổng và tủ phân đoạn thanh cái 431, 432, 412,412-1, và thanh cái C41, C42; Lắp bổ sung 04 tủ ghép nối thanh cái phía 22kV, 05 tủ xuất tuyến phía 22kV; Hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ phù hợp với quy mô mới của trạm.
Máy biến áp T2 - 63MVA của Trạm biến áp 220kV Huế vừa được nâng công suất và đóng điện thành công.
Dự án được triển khai thi công bắt đầu từ 20/7/2023. Quá trình thi công, thời tiết tại Huế mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục phần xây dựng của công trình. Tuy nhiên NPTPMB đã điều hành, cùng các nhà thầu và phối hối hợp cùng đơn vị quản lý vận hành là công ty Truyền tải điện 2 thi công, lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành công trình để đóng điện máy biến áp T2 – 63MVA  để thay thế máy biến áp T2-40MVA cũ đảm bảo đúng tiến độ.
Dự án “Nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế” sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực cũng như tăng cường độ ổn định, vận hành an toàn, linh hoạt trong lưới điện.
Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo NPTPMB, sự phối hợp và theo dõi, bám sát hiện trường của cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành cùng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu tham gia thi công, đã kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình thi công giúp hoàn thành dự án đảm bảo về mặt kỹ thuật và chất lượng, đáp ứng tiến độ đề ra.
Theo Trang tin điện tử Ngành điện  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151