Văn bản QPPL ngành điện

Số/ ký hiệu 03/VBHN-BCT
Tên văn bản VBHN 03/VBHN-BCT Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện
Ngày ban hành 05/02/2020
Ngày hiệu lực Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực Đang cập nhật
Đơn vị ban hành Bộ Công Thương
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Lĩnh vực Quy định chung
Người ký
Trích yếu

VBHN 03/VBHN-BCT Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện (Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện, Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành

Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

Văn bản khác