Văn bản QPPL ngành điện

Số/ ký hiệu 01/VBHN-BCT
Tên văn bản Thông tư hợp nhất Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện
Ngày ban hành 06/09/2013
Ngày hiệu lực Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực Đang cập nhật
Đơn vị ban hành Bộ Công Thương
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Lĩnh vực Quy định chung
Người ký
Trích yếu
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

Văn bản khác

Thông tư 19/2013/TT-BCT

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

31/07/2013

31/07/2013

Đang cập nhật

Quyết định 09/QĐ-ĐTĐL

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

27/03/2013

27/03/2013

Đang cập nhật

Thông tư 03/2013/TT-BCT

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

08/02/2013

08/02/2013

Hết hiệu lực

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH

Ban hành:

Hiệu lực:

Trạng thái:

12/12/2012

12/12/2012

Đang cập nhật