Thông tin nhà máy

Tên nhà máy Chiêm Hóa
Loại nhà máy Nhà máy thủy điện
Công ty phát điện Công ty CP Đầu tư XD và Thương mại quốc tế
Công suất lắp đặt 48,00(MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/07/2012
Loại hình tham gia Tham gia gián tiếp
Tình trạng Đang tham gia