Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/02/2014 và Quyết định số 2046/QĐ-BCT ngày 10/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Cục Điều tiết điện lực đã tiến hành kiểm tra rà soát các đơn vị tư vấn liên quan đến lĩnh vực tư vấn thủy điện.

Cục Điều tiết điện lực đã có Thông báo nhiều lần trên trang Web của Cục Điều tiết điện lực, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, Báo Công Thương yêu cầu các đơn vị tư vấn chuyển trụ sở phải gửi báo cáo đến Cục Điều tiết điện lực, tuy nhiên, một số đơn vị không thực hiện việc theo quy định.

Căn cứ khoản 4 Điều 16 Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực; ngày 24/9/2014 Cục Điều tiết điện lực quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện của các đơn vị sau:

Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng công trình  thuỷ lợi - thuỷ điện;

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư thủy lợi thủy điện;

Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng năng lượng.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 24/09/2014 03:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét