Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Thông báo về việc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực đối với một số đơn vị tư vấn chuyên ngành điện (tháng 4)

Ngày 28 tháng 4 năm 2014 Cục Điều tiết điện lực có thông báo số 05/ĐTĐL-QHCP về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Theo đó, Cục Điều tiết điện lực đã có công văn về việc kiểm tra hoạt động điện lực tại một số đơn vị tư vấn chuyên ngành điện, tuy nhiên các đơn vị này đã thay đổi trụ sở mà không thông báo.

Do vậy, trước ngày 28/5/2014, các đơn vị có tên nêu trong thông báo không thực hiện báo cáo cho Cục Điều tiết điện lực sẽ bị thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại khoản 4, Điều 16 Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Nội dung thông báo trong tập tin đính kèm./.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 29/04/2014 03:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét