Tin tức thị trường điện

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh: Sẵn sàng vận hành

Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) Bộ Công Thương đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thành toàn bộ điều kiện cần thiết để đưa Thị trường bán buôn điện cạnh tranh vận hành thí điểm bước 1 từ ngày 1/1/2016.

Đảm bảo tiến độ

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục ĐTĐL - cho biết: Ngay sau khi có Quyết định số 12751/QĐ-BCT ngày 23/11/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) thí điểm năm 2016, Cục đã tích cực đôn đốc, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực (EVN), Tập đoàn Dầu khí (PVN), Tập đoàn Than- Khoáng sản (TKV) cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ theo Quyết định 12751/QĐ-BCT.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho VWEM thí điểm bước 1 đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể: Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) và các tổng công ty điện lực đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng thị trường điện; bố trí đủ nguồn nhân alực và mở khóa đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường. Các đơn vị cũng đã hoàn tất việc trang bị hệ thống máy tính, cài đặt phần mềm hỗ trợ thanh toán và cung cấp tài khoản truy cập vào trang thông tin điện tử thị trường điện của các tổng công ty điện lực.

Tuy nhiên, các tổng công ty điện lực còn chưa được đào tạo đầy đủ về nội dung hợp đồng mua bán điện và tính toán thanh toán trong thị trường điện. Ngoài ra, về thu thập số liệu đo đếm, vẫn còn 13 điểm ranh giới giữa Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC); 37 điểm ranh giới của EVNNPC với các nhà máy điện nhỏ dưới 30 MW chưa trang bị công tơ đo xa.

Chủ động vận hành

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, để đưa vào vận hành VWEM từ ngày 1/1/2016, bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp toàn thể, Cục đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện trước ngày 31/12/2015 các hạng mục công việc còn lại theo Quyết định 12751/QĐ-BCT.

Theo đó, về cơ sở hạ tầng, Cục giao cho EVNNPT phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành trang bị công tơ đo xa tại 13 điểm còn thiếu trước ngày 31/1/2016. Đối với EVNNPC, đơn vị này có trách nhiệm phối hợp với 37 nhà máy điện nhỏ dưới 30 MW hoàn thiện hệ thống đo xa trước 31/1/2016.

Về dự báo phụ tải, các tổng công ty điện lực được yêu cầu chủ động nâng cao năng lực và trang bị hệ thống công cụ dự báo phụ tải phù hợp với đặc điểm kinh doanh riêng của từng đơn vị.

Công ty Mua bán điện sẽ cung cấp cho các tổng công ty điện lực bản sao hợp đồng của 12 nhà máy tham gia thí điểm giai đoạn 1 trong năm 2016 theo Quyết định số 12751/QĐ-BCT; phối hợp với đơn vị phát điện tổ chức đào tạo, hướng dẫn tổng công ty điện lực nội dung hợp đồng và tính toán thanh toán theo quy định.

Đáp ứng yêu cầu của các tổng công ty điện lực, Cục ĐTĐL sẽ tổ chức một khóa tập huấn về hợp đồng mua bán điện và thanh toán trên thị trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, trong tháng 12/2015, Bộ Công Thương phê duyệt Đề cương nội dung đào tạo cho các thành viên tham gia VWEM. Trên cơ sở đề cương này, các đơn vị sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, bố trí kinh phí để tổ chức các khóa đào tạo riêng phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Trong quá trình thực hiện các chương nếu có vướng mắc phát sinh, Cục sẽ hỗ trợ, giúp đỡ, giải quyết nhanh chóng cho doanh nghiệp, đảm bảo thị trường vận hành đúng tiến độ.

Cũng trong tháng 12/2015, Cục yêu cầu EVN hoàn thành Đề án phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của thị trường VWEM gửi Cục xem xét, thẩm định, trình Bộ Công Thương phê duyệt trong tháng 4/2016.

Cục Điều tiết điện lực đang tích cực xây dựng dự thảo Thông tư quy định vận hành VWEM, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Đình Dũng

Tác giả: Theo baocongthuong.com ; xuất bản: 05/01/2016 08:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét