Tin hoạt động điện lực

Tăng cường bảo đảm an ninh hệ thống điện quốc gia

Nhằm đẩy mạnh ngăn ngừa, xử lý, khắc phục sự cố hệ thống điện (HTĐ) quốc gia, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ ban hành Thông tư quy định về quy trình xử lý sự cố HTĐ quốc gia nhằm bổ sung các quy định cho phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của ngành điện.

CôngThương - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) - cho biết, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội, quy mô HTĐ Việt Nam ngày càng phát triển mở rộng cả về hạ tầng, công nghệ, trang thiết bị hiện đại. Mặt khác, việc tái cơ cấu ngành điện theo định hướng hình thành thị trường điện cạnh tranh, đã xuất hiện thêm nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia vào công tác vận hành, xử lý sự cố và thao tác trong HTĐ quốc gia. Vì vậy, cần có thông tư quy định quy trình xử lý sự cố HTĐ quốc gia thay thế Quyết định số 13/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp, phù hợp với các quy định của pháp luật, đáp ứng các yêu cầu thực tế trong quá trình thực hiện.

Thông tư mới sẽ bổ sung các quy định nhằm phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các đối tượng khi tham gia vào công tác vận hành và xử lý sự cố trong HTĐ quốc gia. Theo đó, các đơn vị tham gia vận hành HTĐ quốc gia bao gồm: đơn vị điều độ HTĐ, quản lý vận hành thiết bị điện ở nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển, lưới điện...  phải ban hành quy trình vận hành và xử lý sự cố thiết bị thuộc phạm vi quản lý phù hợp theo quy định; các đơn vị quản lý vận hành phải định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và hệ thống điều khiển, bảo vệ của đường dây trên không, đường dây cáp, trạm điện, nhà máy điện, trung tâm điều khiển để bảo đảm vận hành an toàn và giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố; Thông tư cũng quy định các đơn vị có trách nhiệm tổ chức đào tạo, kiểm tra diễn tập xử lý sự cố cho nhân viên vận hành ít nhất một lần/năm.

Đình Dũng

Tác giả: Theo Báo Công Thương ; xuất bản: 05/09/2014 09:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét