Thông cáo báo chí

THÔNG BÁO VỀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân

 

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-ĐTĐL ngày 22 tháng 8 năm 2017 Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy chế tiếp công dân,

Cục Điều tiết điện lực thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ: Mỗi tháng 01 ngày vào ngày thứ Sáu tuần ba của tháng.

2. Lịch tiếp công dân thường xuyên: Thực hiện vào các ngày làm việc (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết).

3. Địa điểm tiếp công dân: Tại phòng Tiếp công dân.

Cục Điều tiết điện lực trân trọng thông báo./.

 

                                                                                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                           Trần Đình Thảo

Tác giả: Chánh Văn phong Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 23/08/2017 11:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét