Giám sát cung cấp điện

Số liệu giám sát vận hành Hệ thống điện 2018 tuần 02

Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia và 3 miền tuần 02

  HTĐ QG HTĐ Bắc HTĐ Trung HTĐ Nam
Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với Thực hiện So với Thực hiện So với
Pmax (MW) 29666 306 14568 988 2771 106 13706 293
Amax (tr.kWh) 581,4 +6,2 249,0 +9,8 50,8 +2,1 279,5 +3,3
Atb (tr.kWh) 563,4 +48,2 239,1 +19,7 47,2 +1,7 268,1 +25,6
Atuần (tr.kWh) 3943,8 +337,1 1674,0 +138,1 330,2 +12,1 1876,7 +179,1

 

Biểu đồ phụ tải ngày có sản lượng điện lớn nhất tuần 02

 

Tỷ trọng điện sản xuất của các nguồn điện tuần 02

Tác giả: Phòng HTĐ ; xuất bản: 16/01/2018 04:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét