Tin giá điện

Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày 07/4/2014 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện thay thế Quyết định sô 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 về Biểu giá bán lẻ điện.

Theo đó áp dụng giá bán điện khu vực nối lưới điện quốc gia cho khách hàng sử dụng điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội cho người dân, góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các vùng, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, khẳng định chủ quyền biển đảo.

Quyết định mới tiếp tục có chính sách ưu tiên, hỗ trợ giá bán điện đối với hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước. Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg quy định: hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định sẽ được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt theo bậc 1 hiện hành (từ 0-50 kWh). Đồng thời, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định (không thuộc diện hộ nghèo nêu trên) và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh cũng được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện như các hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 23/04/2014 02:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét