Quy chế Bộ phận một cửa

Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cục Điều tiết điện lực

Tác giả: ; xuất bản: 19/09/2019 03:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét