Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Lễ Ký kết Thỏa thuận Thực hiện Dự án Lưới điện Thông minh

Ngày 27/8, Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương và Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Đức (GIZ) đã tổ chức thành công Lễ ký kết Thỏa thuận thực hiện dự án “Ứng dụng Lưới điện Thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả” do Chính phủ Cộng Hòa Liên Bang Đức tài trợ

Theo đó, Dự án này sẽ hỗ trợ các chuyên gia năng lượng Việt Nam xây dựng một hệ thống cung cấp năng lượng thông minh – giúp chuyển tải năng lượng tái tạo vào lưới điện và đẩy mạnh hiệu quả năng lượng. Dự án do Cục Điều tiết Điện lực và Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ phối hợp thực hiện từ nay đến 2022. 

 

Tác giả: ; xuất bản: 28/08/2018 09:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét