Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Hội nghị tập huấn Luật điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thực hiện chương trình phổ biến văn bản quy phạm pháp luật (Luật điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành), Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đã chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn ngày 19, 21, 22/11/2013 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị tập huấn Luật điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Hà Nội

Hội nghị tập huấn Luật điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Hà Nội

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các đơn vị liên quan nắm bắt kịp thời các quy định mới của pháp luật. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực và trên 400 học viên đến từ các Sở Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam, và các Tổng công ty điện lực.

Tham gia chương trình tập huấn, các giảng viên là các cán bộ có kinh nghiệm của Cục Điều tiết điện lực đã trình bày những nội dung cơ bản, quy định mới được sửa đổi, bổ sung về các văn bản dưới đây:

- Luật số 24/2012/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012, trong đó  nhiều nội dung mang ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển của ngành điện nói riêng cũng như nền kinh tế - xã hội nói chung;

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực;

- Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực;

- Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện;

- Thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Trong thời gian một ngày làm việc, Hội nghị đã mang lại nhiều thông tin quan trọng, hữu ích cho các đơn vị tham dự; các học viên đã tích cực thảo luận, nêu ra các khó khăn vướng mắc trong thực tế để trao đổi. Qua tập huấn, các học viên đã nắm bắt rõ hơn các quy định của pháp luật hiện hành của ngành điện, đặc biệt là các nội dung mới sửa đổi, bổ sung trong thời gian qua nhằm đáp ứng sự thay đổi, phát triển trong thực tiễn hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Tác giả: Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 25/11/2013 08:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét