Thông tin về TTHC

Danh mục thủ thủ tục hành chính trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

1

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

Điện

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương

Điện

3

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện

Điện

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện

Điện

5

Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điện

Điện

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động truyền tải, phân phối điện

Điện

7

Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện

Điện

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện

Điện

9

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực

Điện

10

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Điện

11

Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài

Điện

Tác giả: ; xuất bản: 17/09/2019 10:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét