Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Cục Điều tiết điện lực triển khai dịch vụ công trực tuyến: Cấp phép Hoạt động điện lực và Đăng ký tham gia thị trường điện

Ngày 9 tháng 10 năm 2015, Bộ Công Thương đã ra quyết định số10856/QĐ-BCT công bố dịch vụ công trực tuyến Đăng ký tham gia thị trường điện và Quyết định số10857/QĐ-BCT công bố dịch vụ công trực tuyến Cấp phép hoạt động điện lực tại địa chỉ http://thamgiathitruongdien.dvctt.gov.vn và http://hoatdongdienluc.dvctt.gov.vn .

Đây là hai dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Công Thương giao cho Cục Điều tiết điện lực xây dựng và triển khai với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương, nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương. Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp, giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước. Hai dịch vụ công này chính thức đi vào hoạt động sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc cho Doanh nghiệp, đồng thời tiện lợi cho công tác quản lý của Cơ quan nhà nước. Đặc biệt dịch vụ cho phép doanh nghiệp có thể theo dõi được tiến trình xử lý hồ sơ đồng thời nhận được thông báo kết quả xử lý từng công đoạn hồ sơ qua thư điện tử qua đó giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong công việc.

Hệ thống dịch vụ công được nâng tư mức độ 2 lên  mức độ 3 giúp doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ cấp giấp phép hoạt động điện lực, đăng ký tham gia thị trường điện qua mạng; Cán bộ của Cục Điều tiết điện lực xử lý hồ sơ trực tiếp trên mạng, thẩm định hồ sơ và trả kết quả trực tuyến song song với cấp giấy phép hoạt động điện lực và quyết định tham gia thị trường điện được chuyển qua đường bưu điện.

Việc khai trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Cục Điều tiết điện lực là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ thông của Cục Điều tiết điện lực cùng với xu thế phát triển chung của công nghệ trong nước và thế giới. Là nền tảng để thực hiện lộ trình xây dựng nền hành chính điện tử mà Chính phủ đang hướng tới vào năm 2020.

Các vấn đề liên quan đến thủ tục cấp phép hoạt động điện lực, quý doanh nghiệp liên hệ với  bộ phận xử lý hồ sơ cấp phép hoạt động điện lực-Cục Điều tiết điện lực theo địa chỉ:

            Phòng Quan hệ công chúng và Cấp phép.

            Số điện thoại: 04.22147472.

            Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký tham gia thị trường điện, quý doanh nghiệp liên hệ với bộ phận xử lý hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện - Cục Điều tiết điện lực theo địa chỉ:

            Phòng Thị trường điện lực.

            Số điện thoại: 04.22147478.

            Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tác giả: Cục ĐTĐL ; xuất bản: 28/10/2015 03:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét