Tin tức thị trường điện

Ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 30/2014/TT-BTC và Thông tư 56/2014/TT-BCT

Ngày 29 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 51/2015/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BTC và Thông tư 56/2014/TT-BCT.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật phục vụ Thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM) nhằm giải quyết một số mặt hạn chế và khó khăn trong công tác vận hành thị trường điện đồng thời để chuẩn bị cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh, Cục ĐTĐL đã trình Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 51/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

Theo đó, áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với việc đăng kí tham gia thị trường điện, cho phép áp dụng chữ ký điện tử để giảm khối lượng công việc, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian trong công tác thanh toán trên thị trường điện…và nhiều nội dung khác cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của thị trường phát điện cạnh tranh.

Tác giả: ; xuất bản: 31/12/2015 02:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét