Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 24/07/2024 | 15:31 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát quy hoạch các cấp uỷ

15/04/2023
Ngày 14/4, Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch và quy hoạch cấp Ủy, Ủy ban Kiểm tra của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội nghị của Đảng bộ Bộ Công Thương có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Đặng Hoàng An, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương.
Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, các đồng chí trưởng các tổ chức đoàn thể trực thuộc Bộ Công Thương; các đồng chí cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá quy hoạch là một trong những khâu trung tâm và quan trọng nhất của công tác cán bộ; bởi có quy hoạch thì mới có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, có cơ sở để luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Làm tốt quy hoạch nghĩa là công tác cán bộ sẽ chủ động, bảo đảm tính liên tục, kiện toàn và xây dựng được lực lượng cán bộ tốt, đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành.
Để làm tốt công tác quy hoạch thì việc đánh giá cán bộ là rất quan trọng. Bộ Công Thương thường xuyên tổ chức kiểm điểm nhận xét, đánh giá cán bộ, rà soát để lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đó cũng là cơ sở giúp cho công tác quy hoạch được thực hiện đầy đủ, thận trọng và khách quan”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đánh giá, tại các cơ quan Nhà nước, cán bộ làm công tác Đảng hầu hết là kiêm nhiệm nên từ công tác quy hoạch nói riêng và công tác cán bộ nói chung phải áp dụng trong điều kiện đặc thù và cần phải cố gắng đủ số lượng cho phép. Việc luân chuyển cán bộ theo các quy định cũng ảnh hưởng đến công tác của Đảng và cấp ủy; vì thế, việc quy hoạch cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp… của tổ chức Đảng trong các cơ quan Nhà nước phải được rà soát, bổ sung và thực hiện một cách thường xuyên, theo đúng quy định. Việc Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị hôm nay là việc làm rất cần thiết và kịp thời.
Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể là:
Một là, phải tiếp tục quán triệt và thực hiện thật nghiêm các quy định, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên về công tác quy hoạch, các bước quy trình, thủ tục phải bảo đảm đúng quy định.
Hai là, phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng để phát hiện đề xuất đúng, trúng để giới thiệu tập trung vào nhân sự có đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu của vị trí được quy hoạch.
Ba là, bảo đảm số lượng được quy hoạch với các chức danh và sắp xếp cơ cấu hợp lý mang tính đại biểu, đại diện cho các khối như khối quản lý Nhà nước, khối đơn vị sự nghiệp, ưu tiên vị trí quy hoạch trong các lĩnh vực quan trọng của ngành Công Thương.
Bốn là, sau Hội nghị, Ban Thường vụ cần quan tâm tới công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân sự được quy hoạch để giúp các đồng chí có đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực có thể tham gia vào quy trình công tác cán bộ.

Bí thư Đảng uỷ Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đặng Hoàng An phát biểu
Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 17/3 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác quy hoạch cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Khối và triển khai Kế hoạch số 61-KH/ĐUB ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Bộ Công Thương về triển khai việc rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tiến hành giới thiệu, biểu quyết nhân sự bổ sung các quy hoạch bằng hình thức bỏ phiếu kín
Các đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành giới thiệu, biểu quyết nhân sự bổ sung các quy hoạch bằng hình thức bỏ phiếu kín. Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng uỷ Bộ Công Thương; hướng dẫn giới thiệu, biểu quyết nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo Báo Công Thương 

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151