Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 24/07/2024 | 15:26 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Đảm bảo cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới

10/04/2024
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện.
Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trong thời gian qua, nhu cầu phụ tải toàn quốc có xu hướng tăng cao và tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 (tháng 3 tăng khoảng 13,2% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn mức bình quân do Bộ Công Thương phê duyệt là 8,6%). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 về việc đảm bảo cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, tiếp theo các văn bản đã chỉ đạo', Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) yêu cầu Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cụ thể:
Thứ nhất, tập trung chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện. Cụ thể: Rà soát tổng thể, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền đối với hoạt động cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới; bảo đảm việc cung ứng điện, than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới vững chắc, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt các tháng mùa khô, cao điểm; chủ động, tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng bộ, liên thông, an toàn, hiệu quả.

EVN cần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm
Thứ hai, chịu trách nhiệm về việc đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, tin cậy các nhà máy điện hiện hữu, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô năm 2024.
Thứ ba, chịu trách nhiệm về tiến độ đầu tư các dự án năng lượng trọng điểm (Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối; đường dây 500kV Mosoon - Thạnh Mỹ, đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống; Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch I; NMTĐ Hòa Bình mở rộng, chuỗi dự án điện - khí Lô B ...).
Chỉ đạo doanh nghiệp tập trung mọi nguồn lực triển khai các dự án năng lượng trọng điểm, chủ động, rà soát các khó khăn vướng mắc, giải quyết theo thẩm quyền, cụ thể:
Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam:
Chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai để hoàn thành sớm nhất có thể các Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối cấp điện cho miền Bắc (phấn đấu nhất định hoàn thành và đóng điện trong tháng 6 năm 2024).
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm, cố gắng phấn đấu để hoàn thành đóng điện các dự án Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Hòa Bình mở rộng, NMTĐ Ialy mở rộng, NMNĐ Quảng Trạch I, Đường dây 500kV Mosoon – Thạnh - Mỹ, đường dây 500kV Mosoon – Thạnh Mỹ, đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống trong năm 2024, góp phần đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới. Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các Dự án nguồn điện quan trọng khác (NMTĐ Trị An mở rộng, NMTĐ tích năng Bắc Ái ...).
Thường xuyên báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc (nếu có) cho Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng Quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Bộ Công Thương và các cơ quan có thẩm quyền khác để kịp thời giải quyết, tháo gỡ.
Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
Thực hiện mọi giải pháp đảm bảo tiến độ chuỗi dự án khí – điện Lô B theo Quy hoạch điện VIII. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng trọng điểm khác, như Dự án khí – điện Cá Voi Xanh, dự án Thị Vải – Nhơn Trạch.
Thường xuyên báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc (nếu có) cho Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng Quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Bộ Công Thương và các cơ quan có thẩm quyền khác dê kịp thời giải quyết, tháo gỡ.
Bên cạnh đó, lập kế hoạch và chỉ đạo bảo đảm việc cung cấp khí cho sản xuất điện ổn định, liên tục, đầy đủ, không gián đoạn theo Quyết định số 3112/QĐ-BCT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt kê hoạch cấp khí cho sản xuất điện năm 2024 và các cam kết hợp đồng đã ký.
Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:
Chỉ đạo Tổng công ty điện lực TKV đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án - Chỉ đạo NMND Na Dương II, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ tại Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt.
Thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các biện pháp chỉ đạo, điều hành khai thác, cân đối nguồn than (bao gồm nguồn cung than nhập khẩu), hoạt động chế biến pha trộn, logistic theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Quyết định số 3111/QĐ-BCT ngày 30/11/2023 về phê duyệt kế hoạch cấp than cho sản xuất điện năm 2024 để bảo đảm duy trì ổn định, liên tục, đầy đủ việc cung cấp than cho các hộ sản xuất điện theo hợp đồng đã ký.
Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện; các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển thị trường than theo Đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh.
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị Hội đồng thành viên EVN, PVN, TKV nghiên cứu, xem xét chỉ đạo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, rà soát công tác chuẩn bị, bố trí nguồn lực ưu tiên phù hợp, chủ động làm việc với các cơ quan có liên quan, kịp thời báo cáo vướng mắc, kiến nghị giải pháp, đề xuất cơ chế chính sách nhằm đồng bộ và hỗ trợ việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp thông tin báo cáo kịp thời với Ủy ban về nội dung có liên quan.
Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, đề nghị Hội đồng thành viên EVN, PVN, TKV, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.
Theo Báo Công Thương  

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151