Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 25/06/2024 | 16:25 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc kiểm tra hiện trường các dự án đường dây 500kV mạch 3

02/04/2024
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc kiểm tra hiện trường các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn các huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.
Theo đó, ngày 28/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chủ trì buổi kiểm tra hiện trường và làm việc về các dự án đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn các huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai; tham dự có lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Thị ủy Hoàng Mai; Chủ tịch UBND các huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai; Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An và Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (đại diện chủ đầu tư).
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp kiểm tra tại vị trí móng cột số 29 trên địa bàn xã Quỳnh Vinh, TX. Hoàng Mai Ảnh: Phạm Bằng
Sau khi kiểm tra, nghe báo cáo của chủ đầu tư và ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận như sau:
Thời gian qua chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương với tinh thần trách nhiệm, đã nỗ lực, tập trung hoàn thành một số nội dung công việc được giao. Đến nay, đã vận động bàn giao được toàn bộ 202/202 vị trí móng cột để triển khai thi công (trong đó hoàn thành thi công 40 vị trí móng cột, đang thi công 162 vị trí móng cột; đã dựng xong 3 vị trí cột, đang dựng 5 vị trí cột); đã bàn giao được mặt bằng phần hành lang tuyến 79/203 khoảng cột (20/88 khoảng néo) và đã hoàn thành kiểm đếm, đang áp giá để tiến hành vận động bàn giao mặt bằng phần hành lang tuyến 124/203 khoảng cột (68/88 khoảng néo) còn lại.
Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn, thời gian triển khai không còn nhiều; để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng dự án; kịp thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền theo đúng quy định; 10 ngày báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện.
- Tập trung tiếp nhận, kiểm tra, phê duyệt kết quả đo đạc phục vụ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với dự án.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan liên quan kịp thời xem xét, giải quyết đề xuất của UBND thị xã Hoàng Mai đối với hộ bà Đậu Thị Lộc, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người dân, đảm bảo đúng quy trình, quy định.
2. Sở Công Thương: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành; Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tình hình triển khai thực hiện dự án (tiến độ thi công xây dựng móng, cột, kéo rải căng dây,...) để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định, trình phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng làm phần đường công vụ, bãi tập kết vật liệu phục vụ thi công (phương án xử lý cây đã chặt,...) đảm bảo theo đúng quy định sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư.
- Chủ động, bám sát làm việc với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có phương án xử lý đối với nội dung phát sinh về ranh giới, diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng của các dự án theo nội dung đề xuất của UBND tỉnh tại Công văn số 1113/UBND-NN ngày 07/02/2024.
4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh về phương án hỗ trợ khác đối với đất, tài sản trên đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên cơ sở đề xuất của UBND cấp huyện đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người dân, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, đúng quy định.
5. UBND thị xã Hoàng Mai và các huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu:
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng về tầm quan trọng của dự án để đồng thuận trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thi công xây dựng; thực hiện các hồ sơ, thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định; khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng phần hành lang tuyến đối với dự án trước ngày 10/4/2024.
- Chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (đối với nội dung hỗ trợ khác về đất, tài sản trên đất, tái định cư,...), kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất các sở, ngành có liên quan để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định.
- UBND huyện Diễn Châu rà soát, thực hiện các thủ tục tái định cư cho 12 hộ dân thuộc diện tái định cư, xác định giá đất (nơi đi, nơi đến) đảm bảo theo đúng quy định, không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, thất thoát ngân sách nhà nước; hoàn thành việc di dời các hộ dân trước ngày 20/5/2024 để phục vụ công tác đóng điện đường dây 500kV.
- UBND thị xã Hoàng Mai phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đề xuất phương án xử lý đối với hộ bà Đậu Thị Lộc, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, hoàn thành trước ngày 05/4/2024.
- Chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ theo quy định; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, hoàn trả đường tạm, bãi tạm phục vụ thi công ngay sau khi hoàn thành công tác xây dựng để người dân sản xuất, sinh hoạt.
6. Đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia:
- Chỉ đạo các nhà thầu tập trung cao độ để thi công hoàn thành các vị trí móng cột, kéo rải căng dây đảm bảo tiến độ yêu cầu, quá trình triển khai thi công không được làm ảnh hưởng đến người dân, môi trường xung quanh.
- Chủ động phối hợp với các địa phương để tổ chức vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng nhận tiền và hoàn thành bàn giao mặt bằng phần hành lang tuyến muộn nhất trước ngày 10/4/2024.
Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: Phạm Bằng
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; trong đó kịp thời cung cấp hồ sơ trích lục, trích đo cho các huyện để thực hiện việc kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng.
7. Các sở, ngành, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp thực hiện kịp thời các nội dung liên quan đối với dự án.
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả./.
Theo Báo Nghệ An  

Cùng chuyên mục

Công ty Điện lực Tuyên Quang cung cấp điện ổn định phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

25/06/2024

Để đảm bảo điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng cấp điện ổn định phục vụ tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151