Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 28/05/2024 | 17:36 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Đào tạo nâng cao năng lực sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện

07/11/2023
Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 theo Quyết định phê duyệt số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2022, Bộ Công Thương thông qua Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng đã giao Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo (ERAVCTED) thuộc Cục Điều tiết điện lực chủ trì triển khai nhiệm vụ “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ) và nâng cao năng lực tư vấn cho các đơn vị điện lực cùng triển khai đào tạo về TKĐ cho các khách hàng và các đơn vị trong mạng lưới, đội ngũ công chức tại địa phương” trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động Mạng lưới Tiết kiệm điện Việt Nam (VESN).
Trong gần 2 năm hoạt động Mạng lưới VESN đã thu hút được đông đảo các thành viên ở nhiều đơn vị tham gia như: Cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị điện lực, đơn vị cung cấp giải pháp và công nghệ, khách hàng sử dụng điện, các Hiệp hội, các bên liên quan trong và ngoài ngành điện.
Ngày 31 tháng 10 năm 2023, ERAVCTED đã phối hợp với Công ty Điện lực Thường Tín thuộc Tổng Công ty điện lực Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình đào tạo, tập huấn “Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện” tại Huyện Thường tín, thành phố Hà Nội. 
Tham gia khóa đào tạo là các đại diện đến từ: UBND Huyện Thường Tín; các khách hàng sử dụng điện lớn thuộc phạm vi quản lý và kinh doanh của Công ty Điện lực Thường Tín (khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, các tòa nhà thương mại, phi thương mại; đơn vị vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, …); các nhân viên điện lực của Công ty điện lực Thường Tín. Trong khuôn khổ các chuyên đề của khóa đào tạo, tập huấn, các thành viên tham gia đã có cơ hội được nâng cao năng lực, nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn cho khách hàng sử dụng điện về lợi ích, nội dung và các giải pháp thực hiện TKĐ hiệu quả. 

Toàn cảnh khóa đào tạo, tập huấn
Chuỗi khóa đào tạo, nâng cao nhận thức về thực hành Tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2023 được ERAVCTED xây dựng với mục đích cung cấp đến cho các nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật của Công ty Điện lực Thường Tín nói riêng, các đơn vị điện lực trên toàn quốc nói chung và đặc biệt là các khách hàng sử dụng điện thuộc nhóm khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn các kiến thức hữu ích và thực tế nhất về thực hành TKĐ, các mô hình hiệu quả năng lượng và các kỹ năng, công cụ để tư vấn và hướng dẫn khách hàng thực hành TKĐ. Các Chương trình đào tạo, tập huấn năm nay là một bước phát triển, chuyên sâu hơn so với các chương trình đào tạo, tập huấn của Mạng lưới VESN năm 2022. Nếu năm 2022 là những hướng dẫn thực hành Tiết kiệm điện và những khuyến nghị để nâng cao, thay đổi nhận thức thì năm 2023 là những mô hình cụ thể, phân tích chuyên sâu, tính toán hiệu quả của mỗi mô hình hiệu quả năng lượng cho mỗi nhóm khách hàng sử dụng điện. Các phân tích mô tả một bức tranh về hiệu quả đầu tư, các giải pháp kỹ thuật, các giải pháp tài chính, các tính toán về hiệu quả năng lượng, thời gian thu hồi vốn và những lợi ích kinh tế, lợi ích thực tế khác mà khách hàng thu được từ việc áp dụng mô hình hiệu quả năng lượng. Kỳ vọng của chương trình năm 2023 là nhằm thay đổi nhận thức, sự xem xét rồi ra quyết định cho việc thực hành, đầu tư các mô hình TKĐ hiệu quả của khách hàng sử dụng điện. 

Ông Nguyễn Quang Minh – Giám đốc ERAVCTED trình bày chuyên đề về Sự cần thiết TKĐ, các giải pháp thúc đẩy hoạt động TKĐ
Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, Ông Nguyễn Quang Minh – Giám đốc ERAVCTED, chủ trì Mạng lưới VESN có chia sẻ “Trong một thị trường cạnh tranh ngày càng toàn cầu hóa, các quyết định đầu tư, kinh doanh, quản lý chi phí của mỗi chủ doanh nghiệp phải được ưu tiên tính toán một cách có chiến lược để đảm bảo doanh nghiệp của mình có lợi thế cạnh tranh. Chính hoạt động TKĐ hay nói một cách rộng hơn là hiệu quả sử dụng năng lượng có thể định vị doanh nghiệp có giá thành cạnh tranh hơn trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại. Hoạt động TKĐ có thể nhìn thấy hiệu quả ngay tức thì trong việc cắt giảm chi phí, đó là việc giảm hóa đơn tiền điện hàng tháng, giảm việc bảo trì và thay thế thiết bị, chi phí. Ngoài ra, số tiền mà các doanh nghiệp tiết kiệm được, doanh nghiệp có thể được tái đầu tư, điều này không chỉ giúp phát triển doanh nghiệp của mình, mà còn giúp tăng trưởng nền kinh tế phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững. 
Một trong những cách tốt nhất để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng nói chung và sử dụng điện nói riêng ở mỗi doanh nghiệp là đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về quản lý, sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Thực tế đã chứng minh nếu chỉ tập trung đầu tư, cải thiện hiệu suất của thiết bị và công nghệ mà quên đi việc đào tạo thay đổi nhận thức và cách quản lý vận hành thiết bị của chính những người sử dụng, vận hành thiết bị, dây chuyền sản xuất thì hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng điện sẽ không thể đạt đến ngưỡng tối ưu”.
 Ông Vũ Văn Duy, chuyên gia của ERAVCTED trình bày chuyên đề về các mô hình hiệu quả trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đối với khách hàng.
Ông Nguyễn Hùng Cường, Giám đốc Công ty Điện lực Thường Tín khẳng định về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc thực hành TKĐ, theo đó trách nhiệm tư vấn khách hàng thực hành TKĐ trên địa bàn là một trong những mục tiêu cốt lõi của một điện lực cấp Huyện như Công ty điện lực Thường Tín. Với vị trí, trách nhiệm của một đơn vị điện lực cấp Huyện, Ông Cường quán triệt toàn bộ các nhân viên điện lực thuộc Công ty điện lực Thường Tín phải hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực thi tư vấn khách hàng sử dụng điện về thực hành TKĐ được quy định tại các VBQPPL như tại Chỉ thị 20/CT-TTg, Luật điện lực, Nghị Quyết 55-NQ/TW và các kỹ năng cần thiết cho một nhân viên kinh doanh, tư vấn cho khách hàng. Do vậy, năm 2023, Mạng lưới VESN đã đi sâu sát đến các đối tượng để đào tạo tại cấp Quận, Huyện là hết sức ý nghĩa và có giá trị với một điện lực cấp Quận như Công ty điện lực Thường Tín. Ông đề xuất đến Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng , Mạng lưới VESN, và Tập đoàn điện lực Việt Nam hỗ trợ các đơn vị điện lực cấp Quận/ Huyện để các đơn vị điện lực có thể triển khai, nhân rộng mô hình đào tạo này trong năm 2024 và những năm tiếp theo. 

Ông Nguyễn Hùng Cường – Giám đốc Công ty điện lực Thường Tín phát biểu khai mạc khóa đào tạo, tập huấn.
Khóa đào tạo không chỉ dừng ở những phân tích kỹ thuật chuyên sâu về các mô hình TKĐ hiệu quả, các chuyên gia giảng dạy của chương trình còn lồng ghép chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong mỗi bài giảng để thảo luận nhiều hơn với các học viên tham gia khóa đào tạo, tập huấn. Chuyên đề về kỹ năng tiếp cận và tư vấn cho khách hàng về TKĐ cũng được xây dựng nhằm sau khóa tập huấn, các thông điệp về TKĐ sẽ được các cán bộ, chuyên gia, nhân viên tại Công ty Điện lực Thường Tín tuyên truyền trọn vẹn kiến thức về các giải pháp, các hướng dẫn thực hiện TKĐ đối với các đối tượng khách hàng sử dụng điện trên địa bàn. Các khách hàng sử dụng điện tham gia khóa tập huấn sẽ có cái nhìn sâu sắc về lợi ích và sự cần thiết thực hành TKĐ cũng như các lựa chọn để áp dụng các mô hình hiệu quả sử dụng điện, sử dụng năng lượng tại đơn vị mình, đồng thời mỗi doanh nghiệp cần phải đào tạo về ý thức của nhân viên trước, đó là nhận thức về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình được quy định tại các VBQLPL, các tác động, ảnh hưởng cuả họ đến lợi ích doanh nghiệp, đến an ninh cung cấp điện quốc gia, về ảnh hưởng kinh tế, môi trường, sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Phương Yến trình bày Chuyên đề 3 về Kỹ năng tư vấn cho khách hàng và cán bộ nhân viên điện lực thực hành TKĐ
Khóa đào tạo đã được tổ chức thành công tốt đẹp và được đánh giá cao bởi các khách hàng sử dụng điện, các nhân viên điện lực. Trên tất cả là Mạng lưới VESN đã thu hút được thêm nhiều thành viên tham gia để cùng chung tay, đóng góp tích cực cho các hoạt động của Mạng lưới VESN nói chung và các hoạt động TKĐ nói riêng, đồng thời lan tỏa thông điệp TIẾT KIỆM ĐIỆN – THÀNH THÓI QUEN mọi lúc, mọi nơi và với mọi đối tượng tiếp tục được lan tỏa đến nhiều tổ chức, cá nhân.
Cục Điều tiết điện lực

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151