THÔNG TIN NHÀ MÁY

Tên nhà máy Công ty thủy điện Đồng Nai
Loại nhà máy Loại nhà máy khác
Công ty phát điện Công ty thủy điện Đồng Nai
Công suất lắp đặt 180.00 (MW)
Số điện thoại 0263.247.8888
Địa chỉ Số 254 Trần Phú – Tp.Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/06/2012
Loại hình tham gia Tham gia trực tiếp
Tình trạng Không tham gia
  • 0
  • 0